Xác thực danh tính cá nhân khi làm tất cả các thủ tục BHXH

Chủ đề   RSS   
 • #607414 09/12/2023

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2199)
  Số điểm: 76583
  Cảm ơn: 68
  Được cảm ơn 1624 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Xác thực danh tính cá nhân khi làm tất cả các thủ tục BHXH

  Ngày 07/12/2023, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn 4144/BHXH-VP về việc không yêu cầu nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính của Ngành Bảo hiểm xã hội.

  BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả TTHC không yêu cầu cung cấp, xuất trình sổ hộ khẩu và lưu ý các nội dung sau:

  (1) Thực hiện nghiêm Quyết định 475/QĐ-BHXH ngày 27/3/2023 của BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong ngành BHXH Việt Nam. Đảm bảo các thành phần hồ sơ theo đúng quy định tại các Quyết định công bố TTHC của BHXH Việt Nam: Quyết định 222/QĐ-BHXH ngày 25/02/2021; Quyết định 538/QĐ-BHXH ngày 04/4/2023 và Quyết định 1318/QĐ-BHXH ngày 19/9/2023; không được yêu cầu thêm hồ sơ ngoài quy định.

  (2) Việc xác thực danh tính cá nhân áp dụng đối với tất cả các trường hợp nộp hồ sơ giải quyết TTHC để giải quyết đúng người, đúng quy định. Thông tin xác thực được tra cứu, khai thác thông qua một trong các hình thức sau:
  - Thông qua chức năng tra cứu thông tin công dân từ Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cir trên phần mềm Thu và quản lý sổ, thẻ theo hướng dẫn tại Công văn 1796/CNTT-PM của BHXH Việt Nam.

  - Thông qua tài khoản định danh điện tử của công dân được hiển thị trong ứng dụng VnelD (trường hợp người dân cung cap thông tin qua ứng dụng VNelD) theo hướng dẫn tại Công văn 2048/BHXH-VP ngày 05/7/2023 của BHXH Việt Nam về việc sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên VNelD trong tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC.

  - Sử dụng thiết bị đầu đọc đã được kết nối trực tuyến với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bao gồm thiết bị đọc mã QRCode hoặc thiết bị đọc chip trên thẻ Căn cước công dân gắn chip (T'rưng hợp đã được BHXH Việt Nam trang bị thiết bị đọc mã QRCode hoặc thiết bị đọc chip trên thẻ Căn cước công dân gan chip).

  (3) Đối với trường hợp đã tra cứu thông tin theo các phương thức trên nhưng không có dữ liệu để xác thực, cán bộ tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC được yêu cầu công dân nộp bản sao hoặc xuất trình giấy tờ có giá trị chứng minh thông tin về cư trú: Giấy xác nhận thông tin về cư trú, Giấy thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

  (4) Đối với TTHC có yêu cầu nộp hồ sơ tại nơi cư trú nhưng người dân lại nộp hồ sơ tại nơi khác nơi cư trú ghi trên Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân (còn giá trị sử dụng), thực hiện như hướng dẫn tại mục 2, mục 3 Công văn 4144/BHXH-VP.

  BHXH các tỉnh, thành phố có trách nhiệm công khai Văn bản này trên Cổng thông tin của BHXH địa phương và niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về BHXH Việt Nam (qua Văn phòng BHXH Việt Nam) để có giải pháp xử lý

  Xem chi tiết tại Công văn 4144/BHXH-VP ngày 07/12/2023.

   
  488 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận