Xác minh tối thiểu 10% Đảng viên có nghĩa vụ kê khai hằng năm

Chủ đề   RSS   
 • #594168 25/11/2022

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2004 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Xác minh tối thiểu 10% Đảng viên có nghĩa vụ kê khai hằng năm

  Đây là nội dung tại Hướng dẫn 03-HD/UBKTTW ngày 03/11/2022 về thực hiện một số điều của Quy chế phối hợp giữa các cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập.
   
  Theo đó, Đảng viên có nghĩa vụ kê khai tài sản hằng năm sẽ thực hiện xác minh theo kế hoạch như sau:
   
  xac-minh-toi-thieu-10%-dang-vien-co-nghia-vu-ke-khai-hang-nam
   
  (1) Xây dựng kế hoạch xác minh
   
  Hằng năm, thường trực ủy ban hoặc ủy ban kiểm tra (nơi không có thường trực ủy ban) xây dựng, ban hành kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập của đối tượng có nghĩa vụ kê khai do cấp ủy cấp mình quản lý.
   
  Số lượng đảng viên được xác minh tài sản, thu nhập được lựa chọn tối thiểu bằng 10% sổ người có nghĩa vụ kê khai hằng năm (bao gồm cả người có nghĩa vụ kê khai là đối tượng kiểm tra, giám sát, giải quyết tố cáo).
   
  *Các đối tượng ưu tiên xác minh thu nhập
   
  - Đảng viên có đơn, thư phản ánh, tố cáo biến động về tài sản, thu nhập.
   
  - Đảng viên công tác tại cơ quan, đơn vị dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực. 
   
  - Đảng viên là người đứng đầu tổ chức, cơ quan, đơn vị.
   
  (2) Xác minh khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo
   
  Theo đó, khi thực hiện nhiệm vụ giám sát chuyên đề, kiểm tra trường hợp có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo có nội dung xác minh về tài sản, thu nhập.
   
  Ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện theo quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.
   
  (3) Xác minh theo quy định Luật Phòng, chống tham nhũng
   
  Dựa theo quy định pháp luật cụ thể ở đây là tại Điều 41 Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 quy định cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý cán bộ và cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập có liên quan tổ chức xác minh tài sản, thu nhập đối với đối tượng có nghĩa vụ kê khai khi thực hiện quyết định xác minh tài sản, thu nhập theo quy định.
   
  (4) Thời điểm tiếp nhận bản kê khai tài sản, thu nhập
   
  Đầu tiên việc tiếp nhận bản kê khai thực hiện thống nhất theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
   
  Đơn vị phụ trách công tác tổ chức cán bộ nơi đối tượng có nghĩa vụ kê khai công tác gửi bản kê khai tài sản, thu nhập của đối tượng có nghĩa vụ kê khai hình thành trước thời điểm ban hành Hướng dẫn này, nộp về Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập trước ngày 31/01/2023.
   
  Định kỳ, đột xuất, khi thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đơn vị phụ trách công tác tổ chức cán bộ nơi đối tượng có nghĩa vụ kê khai công tác có trách nhiệm gửi bản kê khai tài sản, thu nhập cho Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập.
   
  Xem thêm Hướng dẫn 03-HD/UBKTTW có hiệu lực ngày 03/11/2022.
   
  479 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (25/11/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #594686   29/11/2022

  Xác minh tối thiểu 10% Đảng viên có nghĩa vụ kê khai hằng năm

  Cảm ơn bài viết hữu ích của bạn. Đảng viên là các thành viên làm việc trong tổ chức Đảng. Với tính chất của tổ chức thực hiện đường lối lãnh đạo, các Đảng viên phải là những người có đạo đức, làm gương trong xã hội, có lối sống lành mạnh, văn minh và ý nghĩa. Do đó, việc xác minh thu nhập của đảng viên là một công việc không thể bỏ qua, góp phần loại bỏ các thành phần tham nhũng, tiêu cực, từ đó xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh

   
  Báo quản trị |