Xác lập quyền sở hữu đối với quyền sử dụng đất khai hoang

Chủ đề   RSS   
 • #556913 31/08/2020

  Xác lập quyền sở hữu đối với quyền sử dụng đất khai hoang

  Nhà tôi có mảnh đất ven biển khai hoang ra từ năm 2014 và sử dụng đến nay. Ngày xưa là đất của người khác, nhưng người ta bỏ đi đã hơn 10 năm ,sau đó cây cối mọc thành rừng, nhà tôi đã khai hoang ra và trồng cây phi lao ven biển.nay người ta về đòi lại, Vậy tôi muốn luật sư tư vấn cho ạ.

   

   

   
  1110 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #556918   31/08/2020

   

  dinhvancanh467759 viết:

   

  Nhà tôi có mảnh đất ven biển khai hoang ra từ năm 2014 và sử dụng đến nay. Ngày xưa là đất của người khác, nhưng người ta bỏ đi đã hơn 10 năm ,sau đó cây cối mọc thành rừng, nhà tôi đã khai hoang ra và trồng cây phi lao ven biển.nay người ta về đòi lại, Vậy tôi muốn luật sư tư vấn cho ạ.

   

  Hiện nay, pháp luật hiện hành không quy định thế nào là “đất khai hoang” và trường hợp nào đất khai hoang được xem là sở hữu hợp pháp. Tuy nhiên, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu có một trong các giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 hoặc đã sử dụng ổn định, được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận không có tranh chấp thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 101 Luật Đất đai 2013.

  "Điều 101. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

  1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

  2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất."

  Theo đó,

  - Nếu người chủ trước không có các giấy tờ chứng minh sở hữu thì trường hợp bạn sử dụng ổn định từ trước ngày 01/01/2004 hoặc trồng cây từ trước ngày 01/7/2014 mà ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn VÀ phải được UBND xã chứng nhận là đất không có tranh chấp thì mới được xem là sử dụng ổn định, lâu dài và đủ điều kiện được cấp GCNQSDĐ (xác lập quyền sở hữu hợp pháp).

  - Nếu người chủ trước có các giấy tờ chứng minh sở hữu thì lúc này bạn không phải là sở hữu hợp pháp với quyền sử dụng thửa đất này. Theo Điều 236 Bộ luật Dân sự 2015

  "Điều 236. Xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu do chiếm hữu, được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật

  Người chiếm hữu, người được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình, liên tục, công khai trong thời hạn 10 năm đối với động sản, 30 năm đối với bất động sản thì trở thành chủ sở hữu tài sản đó, kể từ thời điểm bắt đầu chiếm hữu, trừ trường hợp Bộ luật này, luật khác có liên quan quy định khác."

  Do đó, trường hợp này bạn phải trả lại thửa đất cho họ.

   
  Báo quản trị |