Xác lập lại số định danh cá nhân có phải cấp đổi thẻ căn cước?

Chủ đề   RSS   
 • #612858 15/06/2024

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (2004)
  Số điểm: 14475
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 318 lần


  Xác lập lại số định danh cá nhân có phải cấp đổi thẻ căn cước?

  Những trường hợp nào cấp đổi thẻ căn cước? Khi xác lập lại số định danh cá nhân có phải cấp đổi thẻ căn cước hay không?
   
  Nội dung được thể hiện trên thẻ căn cước
   
  Thẻ căn cước là giấy tờ tùy thân chứa đựng căn cước và thông tin khác đã được tích hợp vào thẻ căn cước của công dân Việt Nam, do cơ quan quản lý căn cước cấp theo quy định. Theo Điều 18 Luật Căn cước 2023 thì Thẻ căn cước có thông tin được in trên thẻ và bộ phận lưu trữ thông tin được mã hóa. Cụ thể:
   
  - Thông tin được in trên thẻ căn cước bao gồm:
   
  + Hình Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
   
  + Dòng chữ “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM, Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”;
   
  + Dòng chữ “CĂN CƯỚC”;
   
  + Ảnh khuôn mặt;
   
  + Số định danh cá nhân;
   
  + Họ, chữ đệm và tên khai sinh;
   
  + Ngày, tháng, năm sinh;
   
  + Giới tính;
   
  + Nơi đăng ký khai sinh;
   
  + Quốc tịch;
   
  + Nơi cư trú;
   
  + Ngày, tháng, năm cấp thẻ; ngày, tháng, năm hết hạn sử dụng;
   
  + Nơi cấp: Bộ Công an.
   
  - Thông tin được mã hóa, lưu trữ trong bộ phận lưu trữ trên thẻ căn cước gồm thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt của công dân, các thông tin quy định từ khoản 1 đến khoản 18 Điều 9, khoản 2 Điều 15 và khoản 2 Điều 22 của Luật Căn cước 2023.
   
  Các thông tin được tích hợp vào thẻ căn cước gồm thông tin thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn hoặc giấy tờ khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định, trừ thông tin trên giấy tờ do Bộ Quốc phòng cấp. Việc sử dụng thông tin đã được tích hợp vào thẻ căn cước có giá trị tương đương như việc cung cấp thông tin hoặc sử dụng giấy tờ có chứa thông tin đó trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công, các giao dịch và hoạt động khác.
   
  Luật căn cước 2023 quy định các trường hợp thẻ căn cước bị thu hồi:
   
  - Công dân bị tước quốc tịch Việt Nam, được thôi quốc tịch Việt Nam, bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam;
   
  - Thẻ căn cước cấp sai quy định;
   
  - Thẻ căn cước đã tẩy xóa, sửa chữa.
   
  Thẻ căn cước bị giữ trong trường hợp sau đây:
   
  + Người đang chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng; người đang chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;
   
  + Người đang bị tạm giữ, tạm giam, chấp hành án phạt tù.
   
  Xác lập lại số định danh cá nhân có phải cấp đổi thẻ căn cước không?
   
  Căn cứ theo quy định tại Điều 24 Luật Căn cước 2023 thì các trường hợp cấp đổi thẻ căn cước gồm:
   
  - Công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi;
   
  - Thay đổi, cải chính thông tin về họ, chữ đệm, tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh;
   
  - Thay đổi nhân dạng; bổ sung thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay; xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính theo quy định của pháp luật;
   
  - Có sai sót về thông tin in trên thẻ căn cước;
   
  - Theo yêu cầu của người được cấp thẻ căn cước khi thông tin trên thẻ căn cước thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính;
   
  - Xác lập lại số định danh cá nhân;
   
  - Khi người được cấp thẻ căn cước có yêu cầu.
   
  Căn cứ theo quy định nêu trên thì trong trường hợp xác lập lại số định danh cá nhân thì phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước. Trình tự, thủ tục cấp đổi thẻ căn cước thực hiện theo Điều 25 Luật Căn cước 2023.
   
  14 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận