Xác định ưu đãi của cổ đông sáng lập

Chủ đề   RSS   
 • #588125 25/07/2022

  hoangleminh111
  Top 500
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/01/2019
  Tổng số bài viết (146)
  Số điểm: 3673
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 42 lần


  Xác định ưu đãi của cổ đông sáng lập

  Công ty tôi là cty TNHH, có 4 cổ đông sáng lập góp vốn từ đầu và 2 cổ đông góp vốn giai đoạn sau. Hiện nay do nhu cầu mở rộng sản suất và gọi vốn, chúng tôi muốn cổ phần hóa. Tôi muốn hỏi, khi cổ phần hóa, quy đổ số vốn góp của các cổ đông ra cổ phần thì cổ đông sáng lập có ưu đãi như thế nào so với công đông thông thường? Ở các lần gọi vốn sau thì cổ đông sáng lập còn có ưu đãi nữa ko?

   
  231 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hoangleminh111 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (26/07/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #588126   25/07/2022

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1976)
  Số điểm: 14155
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 312 lần


  Xác định ưu đãi của cổ đông sáng lập

  Công ty cổ phần là doanh nghiệp số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa. Cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần. Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần. 

  Theo quy định tại Điều 116 Luật Doanh nghiệp 2020:

  "Điều 116. Cổ phần ưu đãi biểu quyết và quyền của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết

  1. Cổ phần ưu đãi biểu quyết là cổ phần phổ thông có nhiều hơn phiếu biểu quyết so với cổ phần phổ thông khác; số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do Điều lệ công ty quy định. Chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết. Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập có hiệu lực trong 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Quyền biểu quyết và thời hạn ưu đãi biểu quyết đối với cổ phần ưu đãi biểu quyết do tổ chức được Chính phủ ủy quyền nắm giữ được quy định tại Điều lệ công ty. Sau thời hạn ưu đãi biểu quyết, cổ phần ưu đãi biểu quyết chuyển đổi thành cổ phần phổ thông
  ."

  Căn cứ theo quy định nêu trên thì cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết. Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập có hiệu lực trong 03 năm kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Việc công ty có cổ phần ưu đãi hay không do công ty quyết định (Đại hội đồng cổ đông quyết định) nên việc các lần gọi vốn sau cổ đông sáng lập có mua cổ phần ưu đãi hay không cũng do công ty quyết định.

  Tại Khoản 2 Điều 114 Luật Doanh nghiệp 2020 có nêu:

  "Điều 114. Các loại cổ phần

  1. Công ty cổ phần phải có cổ phần phổ thông. Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông.

  2. Ngoài cổ phần phổ thông, công ty cổ phần có thể có cổ phần ưu đãi. Người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi. Cổ phần ưu đãi gồm các loại sau đây:

  a) Cổ phần ưu đãi cổ tức;

  b) Cổ phần ưu đãi hoàn lại;

  c) Cổ phần ưu đãi biểu quyết;

  d) Cổ phần ưu đãi khác theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật về chứng khoán.

  3. Người được quyền mua cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại và cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định hoặc do Đại hội đồng cổ đông quyết định.
  "

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn linhtrang123456 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (26/07/2022)