Xác định tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp khi chuyển nhượng phần vốn góp?

Chủ đề   RSS   
 • #552724 26/07/2020

  phungpham1973
  Top 150
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (549)
  Số điểm: 14940
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 141 lần


  Xác định tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp khi chuyển nhượng phần vốn góp?

  A, B, C là thành viên của Công ty TNHH ABC được thành lập tại Việt Nam. A đóng góp 30%, B đóng góp 45% và C đóng góp 25% vốn điều lệ của công ty. Sau 2 năm hoạt động, A muốn bán cổ phần của mình. Cả B và C đều sẵn sàng mua vốn góp của A. tỉ lệ mỗi người được mua như thế nào?

   
  4124 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phungpham1973 vì bài viết hữu ích
  Audier (27/05/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #552736   26/07/2020

  minhpham1995
  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1420)
  Số điểm: 11958
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 208 lần


  Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014:

   

  "Điều 53. Chuyển nhượng phần vốn góp

   

  1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 52, khoản 5 và khoản 6 Điều 54 của Luật này, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định sau đây:

   

  a) Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện;"

   

  Theo đó, tỷ lệ mua phần vốn góp của ông A là bằng tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của B và C trong công ty.

   

  B: 45%

   

  C: 25%

   

  Tổng B và C hiện tại là: 45 + 25 = 70 

   

  Nếu công ty chỉ còn B và C sau khi A rút khỏi thì tỷ lệ của B là: 45*100/70 = 64,28%

   

  Tỷ lệ của C là: 35,72%

   

  Tỷ lệ mua vốn góp của B và C là 64,28% và 35,72%.

   
  Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn minhpham1995 vì bài viết hữu ích
  pplc02 (24/08/2021) quiletran@gmail.com (16/06/2022)