Xác định tuổi khi tiến hành quy trình công tác cán bộ?

Chủ đề   RSS   
 • #519905 01/06/2019

  phungpham1973
  Top 150
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (549)
  Số điểm: 14940
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 141 lần


  Xác định tuổi khi tiến hành quy trình công tác cán bộ?

  Trong trường hợp có sự khác nhau về tuổi ghi trong hồ sơ lý lịch cán bộ với hồ sơ lý lịch đảng viên gốc, thì khi tiến hành quy trình công tác cán bộ phải lấy tuổi khai trong hồ sơ nào?

   
  2997 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phungpham1973 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (03/06/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #519912   01/06/2019

  minhpham1995
  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1412)
  Số điểm: 11822
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 208 lần


  Đối với nội dung này, anh/chị có thể kiểm tra tại Công văn 1901-CV-BTCTW năm 2016 hướng dẫn thực hiện Kết luận 13-TB/TW về xác định tuổi của đảng viên do Ban Tổ chức Trung ương ban hành. Cụ thể:

  "Ban Bí thư đã có Thông báo kết luận số 13-TB/TW, ngày 17-8-2016 về việc xác định tuổi của đảng viên, theo đó “Kể từ ngày 18-8-2016, không xem xét điều chỉnh tuổi của đảng viên mà thống nhất xác định tuổi của đảng viên theo tuổi khai trong hồ sơ Lý lịch đảng viên (hồ sơ gốc) khi được kết nạp vào Đảng. Đây là căn cứ, cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét khi quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; bố trí, sử dụng và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ là đảng viên”;Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 20-9-2016 của Ban Bí thư hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng cũng quy định “Kể từ ngày 18-8-2016, không xem xét điều chỉnh tuổi của đảng viên; thống nhất xác định tuổi của đảng viên theo tuổi khai trong hồ sơ Lý lịch đảng viên (hồ sơ gốc) khi được kết nạp vào Đảng”; sau khi báo cáo xin ý kiến của Ban Bí thư, để thống nhất thực hiện, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn như sau:

  1. Đối với trường hợp tuổi ghi trong hồ sơ lý lịch cán bộ hoặc các giấy tờ liên quan khác kèm theo hồ sơ cán bộ không trùng khớp với hồ sơ lý lịch đảng viên gốc, khi tiến hành quy trình công tác cán bộ như: quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, bố trí, sử dụng và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên thì các cấp ủy, tổ chức đảng phải lấy tuổi khai trong hồ sơ lý lịch đảng viên (hồ sơ gốc) khi được kết nạp vào Đảng làm căn cứ để thực hiện nhất quán, nghiêm túc, khách quan, theo đúng Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng (Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 20-9-2016) và Thông báo kết luận số 13-TB/TW, ngày 17-8-2016 của Ban Bí thư.

  2. Các trường hợp đã được các cấp có thẩm quyền xem xét đồng ý cho điều chỉnh hộ tịch, sửa lại tuổi trước ngày 18-8-2016 bảo đảm đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước thì không xem xét hồi tố; trừ trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm trong quá trình điều chỉnh, sửa đổi tuổi.

  Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các đồng chí trao đổi về Ban Tổ chức Trung ương để cùng phối hợp giải quyết".

  Như vậy, trong trường hợp có sự khác nhau về tuổi ghi trong hồ sơ lý lịch cán bộ với hồ sơ lý lịch đảng viên gốc, thì khi tiến hành quy trình công tác cán bộ  như: quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, bố trí, sử dụng và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức là đảng viên thì các cấp ủy, tổ chức đảng phải lấy tuổi khai trong hồ sơ lý lịch đảng viên (hồ sơ gốc) khi được kết nạp vào Đảng làm căn cứ để thực hiện anh/chị nhé.

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn minhpham1995 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (03/06/2019)