Xác định trường hợp hưởng BHXH một lần?

Chủ đề   RSS   
 • #574179 30/07/2021

  hoangleminh111
  Top 500
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/01/2019
  Tổng số bài viết (146)
  Số điểm: 3673
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 42 lần


  Xác định trường hợp hưởng BHXH một lần?

  Mình muốn hỏi trường hợp người lao động là nam có 30 năm 6 tháng tham gia BHXH, 22 năm làm nghề lao động nặng nhọc độc hại, tuổi đến 15/9/2021 đủ 55 tuổi đang điều trị bệnh ung thư. Trường hợp 1 là: có đủ điều kiện được làm thủ tục hưởng hưu trí không? Trường hợp 2: có được làm hưởng BHXH một lần không và nên chọn hình thức hưởng BHXH nào là có lợi cho người lao động nhất (Hưu trí hay BHXH một lần?

   
  424 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #574185   30/07/2021

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1994)
  Số điểm: 14359
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 317 lần


  Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019:
   
  Điều 54. Điều kiện hưởng lương hưu
  1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
  ...
  b) Đủ tuổi theo quy định tại khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021;
  ...".
  Khoản 2 và 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động 2019 có quy định:
   
  "...2. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.
  Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.
  3. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác...."
   
  Tuổi nghỉ hưu đối với lao động nam vào năm 2021 sẽ là 60 tuổi 3 tháng, năm 2022 sẽ là 60 tuổi 6 tháng 
  => giảm 5 năm sẽ còn: Năm 2021 là 55 tuổi 3 tháng; năm 2022 sẽ còn 55 tuổi 6 tháng.
   
  Như vậy, nếu lao động nam này sinh vào tháng 9/1966 => thì năm 2021 được hưởng lương hưu. 
   
  Tại Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có quy định:
   
  "Điều 60. Bảo hiểm xã hội một lần
   
  1. Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
  ....
  c) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;
  ...."
  Như vậy, trong trường hợp bị bệnh nguy hiểm đến tính mạng, ung thư thì có thể hưởng BHXH một lần.
   
   
  Báo quản trị |  
 • #582685   06/04/2022

  thaophuongg24
  thaophuongg24

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hà Nội
  Tham gia:14/03/2022
  Tổng số bài viết (73)
  Số điểm: 365
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 18 lần


  Xác định trường hợp hưởng BHXH một lần?

  Trả lời:

  Chào anh/chị, về trường hợp của anh/chị, tôi xin chia sẻ quan điểm như sau:

  Điểm a khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động năm 2019 (sửa đổi Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014) quy định điều kiện hưởng lương hưu như sau:

  Điều 54. Điều kiện hưởng lương hưu

  1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  b) Đủ tuổi theo quy định tại khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021;

  Khoản 2 và khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động năm 2019 có quy định:

  2. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

  Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 03 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 03 tháng đối với lao động nam và 04 tháng đối với lao động nữ.

  3. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác....”.

  Tuổi nghỉ hưu đối với lao động nam vào năm 2021 sẽ là 60 tuổi 3 tháng, năm 2022 sẽ là 60 tuổi 6 tháng. Theo quy định người lao động làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi. Theo quy định tại Phụ lục II Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu thì nếu lao động nam này sinh vào tháng 09/1966 đến tháng 01/2022, người lao động mới đủ điều kiện hưởng lương hưu theo.

  Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về bảo hiểm xã hội một lần như sau:

  Điều 60. Bảo hiểm xã hội một lần

  1. Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  c) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;”.

  Như vậy, do người lao động đang bị ung thư nên có thể yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần và nên chọn hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

   
  Báo quản trị |