Xác định người thừa kế khi có di chúc miệng

Chủ đề   RSS   
 • #572996 29/06/2021

  minhhung456
  Top 500
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/01/2019
  Tổng số bài viết (180)
  Số điểm: 5025
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 56 lần


  Xác định người thừa kế khi có di chúc miệng

  Có 1 miếng đất, bà nội đứng tên, nội mất, chú 2 bán đất ra chia cho 4 người con, nhà có 5 người con, KH nói trong di chúc (khả năng là ko hợp lệ) là chỉ chia cho 4 người trong khi trước đó nội có nói miệng là chia đều cho 5 người, KH hỏi trường hợp này làm thế nào để đc thừa kế miếng đất kia?
   
   
  504 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #573005   29/06/2021

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1888)
  Số điểm: 13253
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 301 lần


  Nếu nội có nói bằng miệng là chia cho 5 người thì phải xác định là có cơ sở nào hay không vì nội đã mất rồi. Nếu xem là di chúc miện thì di chúc miệng phải đảm bảo các điều kiện sau mới được xem là hợp pháp theo quy định của Bộ luật dân sự 2015:
   
  "Điều 629. Di chúc miệng
   
  1. Trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng.
   
  2. Sau 03 tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ.
  ...
   
  Điều 630. Di chúc hợp pháp
  ...
  5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng."
   
  - Trường hợp thứ nhất, nếu lúc đó nội hấp hối chẳng hạn thì có quyền lập di chúc miệng, di chúc lúc đó được xem là hợp pháp.
   
  - Trường hợp thứ hai, hoặc là lập di chúc miệng trong trường hợp có ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ...theo đúng quy định trên thì mới được xem là hợp pháp.
   
  Còn nếu không thuộc mà chỉ nói miệng trong gia đình với nhau, giờ nội mất không có cơ sở thì phải chịu. Trong trường hợp có cơ sở rõ ràng, có người làm chứng thì để đòi lại quyền lợi cho mình, người thừa kế có quyền khởi kiện ra Tòa.
   
   
  Báo quản trị |  
 • #573047   29/06/2021

  katkumhat
  katkumhat
  Top 100
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2020
  Tổng số bài viết (722)
  Số điểm: 4895
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 77 lần


  Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 thì trường hợp di chúc mà người chú đề cập không có hợp lệ (không có giá trị) thì miếng đất là di sản thừa kế của nội sẽ được chia theo pháp luật, chia điều cho 05 người con. Ngược lại di chúc này hợp pháp thì phải căn cứ vào nội dung di chúc mà thực hiện.

  Trường hợp nội nói miệng là chia đều cho 05 người con, có được xem là di chúc miệng hay không phải căn cứ vào quy định về điều kiện có hiệu lực của di chúc miệng:

  Trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng.

  Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

  Như vậy, chỉ được phép lập di chúc miệng khi tính mạng bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản được và đáp ứng điều kiện quy định trên. Nếu không rơi vào trường hợp này mà lập di chúc miệng thì sẽ không có giá trị.

   
  Báo quản trị |