Xác định người quản lý doanh nghiệp trong công ty cổ phần

Chủ đề   RSS   
 • #575965 30/09/2021

  danluan123
  Top 50
  Male
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/07/2020
  Tổng số bài viết (1140)
  Số điểm: 8310
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 93 lần


  Xác định người quản lý doanh nghiệp trong công ty cổ phần

  Có thể hiểu, người quản lý doanh nghiệp được xem là bộ não của tổ chức. Họ có nhiệm vụ đề ra định hướng phát triển chung cho cả doanh nghiệp, xây dựng mục tiêu kinh doanh và chiến lược dài hạn, tạo lập văn hóa công ty, nắm bắt được những thay đổi phức tạp để thiết lập bộ máy vận hành tổng thể, theo dõi quá trình công việc của tất cả nhân viên, phân công các nhiệm chủ chốt theo cấp bậc vị trí, và chịu trách nhiệm với mọi kết quả hoạt động của công ty.

  Tuy nhiên, mối loại hình công ty lại xác định người quản lý doanh nghiệp khác nhau, đối với công ty cổ phần thì pháp luật điều chỉnh thế nào.

  Căn cứ Khoản 24 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như sau:
   
  Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý doanh nghiệp tư nhân và người quản lý công ty, bao gồm chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty.
   
  Theo quy định nêu trên thì người quản lý doanh nghiệp trong công ty cổ phần là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc thậm chí là chức danh khác. Cụ thể sẽ được quy định tại Điều lệ công ty. Do đó, các công ty, doanh nghiệp quy định cụ thể trong điều lệ và căn cứ vào đó để có thể xác định được quyền và nghĩa vụ hay trách nhiệm đối với những người đứng đầu công ty loại hình cổ phần này.
   

   

   
  548 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn danluan123 vì bài viết hữu ích
  admin (31/03/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #576889   04/11/2021

  Cảm ơn bài viết hữu ích đã giúp mọi người hiểu rõ ai là người quản lý công ty cổ phần. Người quản lý trong công ty cổ phần là chức danh vô cùng quan trọng. Ngoài việc điều hành công việc hằng ngày của công ty thì quản lý hoạt động bên trong của công ty cổ phần cũng có trách nhiệm rất lớn của người quản lý.

   
  Báo quản trị |  
 • #577120   18/11/2021

  Xác định người quản lý doanh nghiệp trong công ty cổ phần

  Người quản lý doanh nghiệp là người có vai trò rất quan trong đối với doanh nghiệp đó, họ có trách nhiệm quản lý nội bộ đồng thời điều hành hoạt động của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp phát triển. Doanh nghiệp cần xác định đúng người quản lý để giao đúng việc.

   
  Báo quản trị |  
 • #582476   31/03/2022

  Cảm ơn thông tin bài viết bạn đã cung cấp rất hữu ích. Người quản lý doanh nghiệp là những người mang rõ chức danh trong từng công ty được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và trong Điều lệ công ty. Tuy nhiên, có nhiều người vẫn có sự nhầm lần giữa người quản lý và những chức danh khác trong doanh nghiệp. Mong là bài viết của bạn sẽ được nhiều người biết đến.

   
  Báo quản trị |