Xác định khoản giảm trừ khi tính thuế TNCN

Chủ đề   RSS   
 • #574177 30/07/2021

  minhhung456
  Top 500
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/01/2019
  Tổng số bài viết (180)
  Số điểm: 5025
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 56 lần


  Xác định khoản giảm trừ khi tính thuế TNCN

  Tại Thông Tư 111/2013/TT-BTC có Điều 9 nói về CÁC KHOẢN GIẢM TRỪ, trong đó có mục e ghi như sau:
   
  "Điều 9. e) Người khuyết tật, không có khả năng lao động theo hướng dẫn tại tiết đ.1.1, điểm đ, khoản 1, Điều này là những người thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật về người khuyết tật, người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mãn,...)."
   
  Nội dung Điều 9.e bên trên chỉ đề cập đến 3 bệnh nghiêm trọng vì vậy tôi cần thêm thông tin với 1 số thắc mắc như sau:
   
  1. Ngoài 3 bệnh trên đã được đề cập (AIDS, ung thư, suy thện…) thì còn bệnh nào nữa sau 3 dấu chấm…?
  2. Người không có nơi nương tựa và không có khả năng lao động khi được đăng ký là người được người động thuế nuôi dưỡng. Như vậy quy trình làm như thế nào đễ xác nhận người phụ thuộc được nuôi dưỡng Mất Khả Năng Lao Động? Cho tôi xin hướng dẫn cụ thể quy trình này.
  2.1. Hồ sơ gồm những gì?
  2.2. Cơ quan nào xác nhận?
  2.3. Người phụ thuộc tự đi làm thủ tục này hay người nuôi dưỡng.
   
   
  736 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #574183   30/07/2021

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1976)
  Số điểm: 14155
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 312 lần


  Tại khoản 3 Mục III Công văn 336/TCT-TNCN về việc hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2013 có hướng dẫn như sau:
   
  "3. Điều kiện để xác định người khuyết tật, không có khả năng lao động là người phụ thuộc
   
  Người khuyết tật, không có khả năng lao động theo hướng dẫn tại tiết đ.1.1, điểm đ, khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính là những người thuộc diện điều chỉnh của pháp luật về người khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo và không có khả năng lao động. Bệnh hiểm nghèo được áp dụng theo Danh mục ban hành kèm theo công văn số 16662/BTC-TCT ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính."
   
  Danh mục này được ban hành cụ thể tại Công văn 16662/BTC-TCT năm 2013 về xác định cá nhân mắc bệnh hiểm nghèo được xét giảm thuế TNCN do Bộ Tài chính ban hành: 
   
  => Mình có thể vận dụng anh nhé. 
   
  Đối với vấn đề thứ hai, tại Điều 9 Thông tư 111/2013/TT-BTC cũng có quy định thì giấy tờ chứng minh cho trường hợp không có khả năng lao động là Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật đối với người khuyết tật không có khả năng lao động hoặc bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động đối với các bệnh như em đã dẫn trong Công văn 16662 nêu trên.
   
  => Tức là phải có hồ sơ bệnh án bản chụp của cơ sở khám, chữa bệnh theo quy định. Sau đó, nộp hồ sơ đăng ký người phụ thuộc lần đầu này theo đúng hướng dẫn tại khoản 1 Điều 9 Thông tư 111/2013, trong đó có yêu cầu thành phần hồ sơ cụ thể là bao gồm những gì kèm theo hồ sơ bệnh án là được. Đồng thời, nơi gửi hồ sơ theo quy định về nguyên tắc là như sau:
   
  "h.2.1.1.1) Đăng ký người phụ thuộc lần đầu:
   
  Người nộp thuế có thu nhập từ tiền lương, tiền công đăng ký người phụ thuộc theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế và nộp hai (02) bản cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập để làm căn cứ tính giảm trừ cho người phụ thuộc.
   
  Tổ chức, cá nhân trả thu nhập lưu giữ một (01) bản đăng ký và nộp một (01) bản đăng ký cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý cùng thời điểm nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân của kỳ khai thuế đó theo quy định của luật quản lý thuế.
   
  Riêng đối với cá nhân trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế thì cá nhân nộp một (01) bản đăng ký người phụ thuộc theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức trả thu nhập cùng thời điểm nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân của kỳ khai thuế đó theo quy định của Luật Quản lý thuế."
   
  Báo quản trị |