Xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa

Chủ đề   RSS   
 • #553763 31/07/2020

  Xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa

  A. Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng:
  1. Doanh nghiệp siêu nhỏ: đáp ứng 2 điều kiện
  - Số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 10 người.
  - Tổng doanh thu của năm không quá 3 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.
  2. Doanh nghiệp nhỏ:
  - Số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 100 người.
  - Tổng doanh thu của năm không quá 50 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 20 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp siêu nhỏ.
  3. Doanh nghiệp vừa: 
  - Số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 200 người.
  - Tổng doanh thu của năm không quá 200 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng, nhưng không phải là doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ.

  B. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ:
  1. Doanh nghiệp siêu nhỏ: 
  - Số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 10 người.
  - Tổng doanh thu của năm không quá 10 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 3 tỷ đồng.
  2. Doanh nghiệp nhỏ:
  - Số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 50 người.
  - Tổng doanh thu của năm không quá 100 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 50 tỷ đồng.
  3. Doanh nghiệp vừa:
  - Số lao động tham gia BHXH bình quân năm không quá 100 người.
  - Tổng doanh thu của năm không quá 300 tỷ đồng hoặc tổng nguồn vốn không quá 100 tỷ đồng.

  Căn cứ pháp lý: Điều 6 Nghị định 39/2018/NĐ-CP.

   
  702 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận