Xác định đặc điểm tranh chấp hợp đồng môi giới thương mại

Chủ đề   RSS   
 • #592421 13/10/2022

  chaann
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:08/06/2022
  Tổng số bài viết (404)
  Số điểm: 3485
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 51 lần


  Xác định đặc điểm tranh chấp hợp đồng môi giới thương mại

  Hoạt động môi giới thương mại là loại hình hoạt động trung gian được nhiều doanh nghiệp lựa chọn trong hoạt động kinh doanh vì khi sử dụng loại hình này một cách hợp lý sẽ mang lại hiệu quả rất lớn cho doanh nghiệp.

  Theo quy định tại Điều 150 Luật thương mại 2005 quy định như sau:

  Điều 150: Môi giới thương mại

  Môi giới thương mại là hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân làm trung gian (gọi là bên môi giới) cho các bên mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ (gọi là bên được môi giới) trong việc đàm phán, giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ và được hưởng thù lao theo hợp đồng môi giới."

  Theo quy định trên, hợp đồng môi giới thương mại có các đặc điểm như sau:

  Thứ nhất, về bản chất của môi giới thương mại. Môi giới thương mại là một loại dịch vụ trung gian thương mại. Theo đó, một bên làm trung gian thực hiện nghề môi giới thương mại để các bên có thể tìm thấy được đối tác phù hợp với mong muốn của mình.

  Thứ hai, Về chủ thể của hợp  đồng môi giới thương mại gồm bên môi giới và bên được môi giới. Trong đó, bên môi giới là thương nhân có đăng ký kinh doanh để thực hiện hoạt động môi giới thương mại nhưng ngành nghề kinh doanh không cần phải trùng với bên được môi giới. Bên được môi giới không nhất thiết phải là thương nhân.

  Thứ ba, về mục đích của bên môi giới thương mại là tìm kiếm lợi nhuận dựa trên thù lao được trả từ hoạt động môi giới.

  Thứ tư, về hình thức: Không được Luật thương mại 2005 quy định cụ thể nhưng căn cứ vào khoản 1 Điều 153 Luật thương mại 2005 thì hợp đồng môi giới phải được lập thành văn bản, vì điều này quy định: “trừ trường hợp có thỏa thuận khác, quyền hưởng thù lao môi giới phát sinh từ thời điểm các bên được môi giới đã ký hợp đồng với nhau.”

   
  323 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #592732   25/10/2022

  minhcong99
  minhcong99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (438)
  Số điểm: 3985
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 36 lần


  Xác định đặc điểm tranh chấp hợp đồng môi giới thương mại

  Cảm ơn bạn đã chia sẽ thông tin hữu ích trên. Những năm gần đây, thuật ngữ môi giới thương mại thường xuyên được nhắc đến nhưng không phải ai cũng hiểu được bản chất của hoạt động này. Nhiều doanh nghiệp vẫn chưa nắm rõ quy định của pháp luật về hợp đồng môi giới thương mại dẫn đến tranh chấp và ảnh hưởng đến nền kinh tế.

   
  Báo quản trị |