Xác định công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập

Chủ đề   RSS   
 • #496616 11/07/2018

  TuyenBig
  Top 100
  Female
  Trung cấp

  Bắc Kạn , Việt Nam
  Tham gia:27/03/2018
  Tổng số bài viết (741)
  Số điểm: 27039
  Cảm ơn: 24
  Được cảm ơn 949 lần


  Xác định công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập

  Dự thảo nghị định sửa đổi điều 11 và điều 12 Nghị định 06/2010/NĐ-CP

  Theo đó, xác định công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập do nhà nước đảm bảo 100% kinh phí hoạt động thường xuyên để phục vụ nhiệm vụ chính trị và phục vụ quản lý nhà nước

  Quy định cụ thể đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ nhiệm vụ chính trị và phục vụ quản lý nhà nước bao gồm: ở cấp trung ương là các đơn vị sự nghiệp do Bộ chính trị, Ban Bí thư,Ủy ban thường vụ Quốc hội, chính phủ thành lập; ở cấp Bộ, ngành là các đơn vị sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu chiến lược, chính sách; ở cấp tỉnh, cấp huyện là các đơn vị sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ tổ chức đào tạo lý luận chính trị - hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức.

  Điều 12 được sửa đổi theo hướng xác định là công chức đối với trường hợp công chức được cấp có thảm quyền của Đảng, Nhà nước điều động giữ chức vụ chủ chốt tại hội có tính chất đặc thù. (các hội được giao biên chế).

  >>> Quy định tại Nghị định 06/2010/NĐ-CP chỉ xác định là công chức đối với các trường hợp được luân chuyển giữ các chức vụ chủ chốt tại tổ chức chính trị - Xh nghề nghiệp, TCXH, TCXH – nghề nghiệp

  Xem chi tiết dự thảo tai file đinh kèm:

   

   
  3203 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận