Xả nước thải trái phép ra môi trường bị xử lý ra sao?

Chủ đề   RSS   
 • #592768 26/10/2022

  xuanuyenle
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2072)
  Số điểm: 70926
  Cảm ơn: 52
  Được cảm ơn 1517 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Xả nước thải trái phép ra môi trường bị xử lý ra sao?

  Vừa qua, Sài Gòn mưa lớn làm nhiều nơi ngập úng, có nơi xuất hiện làn nước ngập màu đỏ trên vài con đường khiến người dân hoang mang. Chúng có mùi hôi nồng nặc như hóa chất, phía trên mặt nước còn có váng dầu và bọt trắng. Nhiều người dân cảm thấy lo lắng bởi khi tiếp xúc với làn nước màu đỏ này khiến da bị ngứa, tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân. 

  Liệu việc nước ngập có màu đỏ và mùi hôi này có liên quan đến việc các nhà máy, xưởng nhuộm,... lén lút xả nước thải chưa xử lý ra môi trường hay không? Nếu đúng là như vậy thì mức phạt nào dành cho hành vi này?

  Chất thải là gì?

  Căn cứ tại khoản 18 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định:

  Chất thải là vật chất ở thể rắn, lỏng, khí hoặc ở dạng khác được thải ra từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc hoạt động khác.

  Doanh nghiệp xả nước thải ra môi trường bị xử phạt thế nào?

  Theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Luật Bảo vệ môi trường 2020 nghiêm cấm hành vi Xả nước thải, xả khí thải chưa được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường ra môi trường.

  Với hành vi này, tùy theo mức độ mà doanh nghiệp có thể bị xử phạt hành chính hoặc thậm chính là bị truy cứu TNHS.

  Mức phạt hành chính hành vi xả nước thải trái phép ra môi trường

  Căn cứ theo quy định xử phạt tại Điều 18, 19 Nghị định 45/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường như sau:

  “Điều 18. Vi phạm các quy định về xả nước thải có chứa các thông số môi trường thông thường vào môi trường

  1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 1,1 lần (tương đương mức vượt quy chuẩn kỹ thuật là 10%).

  2. Hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần hoặc xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 1,1 lần trong trường hợp tái phạm, vi phạm nhiều lần bị xử phạt như sau:

  a) Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 05 m3/ngày (24 giờ);

  b) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng trong trường hợp thải lượng nước thải từ 05 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 10 m3/ngày (24 giờ);

  Hình thức xử phạt bổ sung:

  a) Đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường của cơ sở từ 03 tháng đến 06 tháng đối với trường hợp vi phạm quy định tại các điểm i, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t và u khoản 4, các điểm h, i, k, l, m, n, o, p, q, r, s và t khoản 5 và các điểm g, h, i, k, l, m, n, o, p, q, r và s khoản 6 Điều này;

  b) Tước quyền sử dụng giấy phép môi trường của cơ sở đối với cơ sở đã được cấp giấy phép môi trường từ 06 tháng đến 12 tháng đối với trường hợp vi phạm quy định tại các điểm ư, v, x và y khoản 4, các điểm u, ư, v, x và y khoản 5 và các điểm t, u, ư, v, x và y khoản 6 Điều này;

  c) Đình chỉ hoạt động của cơ sở đối với cơ sở không thuộc đối tượng quy định tại điểm b khoản này từ 06 tháng đến 12 tháng đối với trường hợp vi phạm quy định tại các điểm ư, v, x và y khoản 4, các điểm u, ư, v, x và y khoản 5 và các điểm t, u, ư, v, x và y khoản 6 Điều này.

  9. Biện pháp khắc phục hậu quả:

  a) Buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm quy định tại Điều này gây ra;

  b) Buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường trong trường hợp có vi phạm về xả chất thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường hoặc gây ô nhiễm môi trường theo định mức, đơn giá hiện hành đối với các vi phạm quy định tại Điều này.

  xa-nuoc-thai-trai-phep

  Điều 19. Vi phạm các quy định về xả nước thải có chứa các thông số môi trường nguy hại vào môi trường hoặc xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải có pH nằm ngoài ngưỡng quy chuẩn kỹ thuật bị xử phạt như sau:

  1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 1,1 lần (tương đương mức vượt quy chuẩn kỹ thuật là 10%).

  2. Hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,1 lần đến dưới 1,5 lần hoặc xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải dưới 1,1 lần trong trường hợp tái phạm, vi phạm nhiều lần bị xử phạt như sau:

  a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp thải lượng nước thải nhỏ hơn 05 m3/ngày (24 giờ);

  12. Hình thức xử phạt bổ sung:

  a) Đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường của cơ sở từ 03 tháng đến 06 tháng đối với trường hợp vi phạm quy định tại các điểm h, i, k, l, m, n, o, p, q, r, s và t khoản 4, các điểm g, h, i, k, l, m, n, o, p, q, r và s khoản 5, các điểm e, g, h, i và k khoản 6, các điểm h, i và k khoản 7, các điểm g, h, i và k khoản 8 và các điểm e, g, h, i và k khoản 9 Điều này;

  b) Tước quyền sử dụng giấy phép môi trường của cơ sở đối với cơ sở đã được cấp giấy phép môi trường từ 06 tháng đến 12 tháng đối với trường hợp vi phạm quy định tại các điểm u, ư, v, x và y khoản 4, các điểm t, u, ư, v, x và y khoản 5, và khoản 10 Điều này;

  c) Đình chỉ hoạt động của cơ sở đối với cơ sở không thuộc đối tượng quy định tại điểm b khoản này từ 06 tháng đến 12 tháng đối với trường hợp vi phạm quy định tại các điểm u, ư, v, x và y khoản 4, các điểm t, u, ư, v, x và y khoản 5 và khoản 10 Điều này.

  13. Biện pháp khắc phục hậu quả:

  a) Buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định và báo cáo kết quả đã khắc phục xong hậu quả vi phạm trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm quy định tại Điều này gây ra;

  b) Buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường trong trường hợp có vi phạm về xả chất thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường hoặc gây ô nhiễm môi trường theo định mức, đơn giá hiện hành đối với các vi phạm quy định tại Điều này.”

  Truy cứu TNHS về tội gây ô nhiễm môi trường

  Theo quy định tại Điều 235 Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi bởi khoản 58 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 về tội gây ô nhiễm môi trường thì tùy vào tính chất, mức độ của hành vi mà sẽ có những chế tài phù hợp. Cụ thể:

  Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ 50-500 triệu đồng hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

  - Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường trái pháp luật từ 1.000 kilôgam đến dưới 3.000 kilôgam chất thải nguy hại có thành phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật hoặc có chứa chất phải loại trừ theo Phụ lục A Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy hoặc từ 3.000 kilôgam đến dưới 10.000 kilôgam chất thải nguy hại khác;

  - Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường trái pháp luật từ 500 kilôgam đến dưới 1.000 kilôgam chất thải nguy hại có thành phần nguy hại đặc biệt vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật hoặc có chứa chất phải loại trừ theo Phụ lục A Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy hoặc từ 1.500 kilôgam đến dưới 3.000 kilôgam chất thải nguy hại khác nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

  - Xả thải ra môi trường từ 500 mét khối (m3) trên ngày đến dưới 5.000 mét khối (m3) trên ngày nước thải có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường từ 05 lần đến dưới 10 lần hoặc từ 300 mét khối (m3) trên ngày đến dưới 500 mét khối (m3) trên ngày nước thải có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 10 lần trở lên;

  - Xả thải ra môi trường 500 mét khối (m3) trên ngày trở lên nước thải có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường từ 03 lần đến dưới 05 lần hoặc từ 300 mét khối (m3) trên ngày đến dưới 500 mét khối (m3) trên ngày nước thải có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường từ 05 lần đến dưới 10 lần hoặc từ 100 mét khối (m3) trên ngày đến dưới 300 mét khối (m3) trên ngày nước thải có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 10 lần trở lên nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

  - Thải ra môi trường từ 150.000 mét khối (m3) trên giờ đến dưới 300.000 mét khối (m3) trên giờ khí thải có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường từ 05 lần đến dưới 10 lần hoặc từ 100.000 mét khối (m3) trên giờ đến dưới 150.000 mét khối (m3) trên giờ khí thải có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 10 lần trở lên;

  - Thải ra môi trường 150.000 mét khối (m3) trên giờ trở lên khí thải có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường từ 03 lần đến dưới 05 lần hoặc từ 100.000 mét khối (m3) trên giờ đến dưới 150.000 mét khối (m3) trên giờ khí thải có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường từ 05 lần đến dưới 10 lần hoặc từ 50.000 mét khối (m3) trên giờ đến dưới 100.000 mét khối (m3) trên giờ khí thải có thông số môi trường nguy hại vượt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường 10 lần trở lên nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

  - Chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường trái pháp luật chất thải rắn thông thường từ 100.000 kilôgam đến dưới 200.000 kilôgam hoặc từ 70.000 kilôgam đến dưới 100.000 kilôgam nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

  - Xả thải ra môi trường nước thải, chôn, lấp, đổ, thải ra môi trường chất thải rắn hoặc phát tán khí thải có chứa chất phóng xạ vượt giá trị liều từ 50 milisivơ (mSv) trên năm đến dưới 200 milisivơ (mSv) trên năm hoặc giá trị suất liều từ 0,0025 milisivơ (mSv) trên giờ đến dưới 0,01 milisivơ (mSv) trên giờ.

  Mức phạt cao nhất cho tội này có thể phạt tiền lên đến 03 tỷ đồng và phạt 07 năm tù. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 30-200 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01-05 năm.

  Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều 235 BLHS 2015, thì bị phạt như sau:

  - Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 235, thì bị phạt tiền từ 03-07 tỷ đồng;

  - Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 235, thì bị phạt tiền từ 07-12 tỷ đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 02 năm;

  - Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 235, thì bị phạt tiền từ 12-20 tỷ đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 01- 03 năm;

  - Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật Hình sự 2015, thì bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn;

  - Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 01-05 tỷ đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định từ 01 năm-03 năm.

   
  68 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (26/10/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #593180   30/10/2022

  tlthuthao21899
  tlthuthao21899
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Bến Tre
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (417)
  Số điểm: 3210
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 51 lần


  Xả nước thải trái phép ra môi trường bị xử lý ra sao?

  Việc xả nước thải ra ra môi trường gây nên ô nhiễm môi trường hiện nay ngày càng tăng cao. Theo mình thấy chủ yếu là các nhà máy, khu sản xuất, xí nghiệp sản xuất xả nước thải ra môi trường. Cảm ơn tác giả đã viết bài viết hay và bổ ích nhé. Mong rằng tác giả sẽ chia sẻ nhiều bài viết hay đến bạn đọc nhé.

   
  Báo quản trị |  
 • #593184   30/10/2022

  nguyenhoangvy15
  nguyenhoangvy15
  Top 500
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:30/08/2022
  Tổng số bài viết (271)
  Số điểm: 3398
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 59 lần


  Xả nước thải trái phép ra môi trường bị xử lý ra sao?

  Cảm ơn thông tin tác giả cung cấp. Ngoài các yếu tố ô nhiễm môi trường do con người gây ra, thì hiện tượng thiên nhiên cũng gây ô nhiễm nguồn nước như gió bão, lốc xoáy, hạn hán, lũ lụt, ... cũng chính là một trong những yếu tố làm ảnh hưởng tới chất lượng nguồn nước. Ngoài ra, động thực vật chết cũng là một nhân tố làm nguy hại tới nguồn nước ở ao, hồ, sông, suối, nước ngầm, nước biển, nước mưa, ...

   
  Báo quản trị |  
 • #593188   30/10/2022

  Hong312
  Hong312
  Top 75
  Lớp 5

  Vietnam --> Đăk Lăk
  Tham gia:05/05/2021
  Tổng số bài viết (834)
  Số điểm: 7032
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 134 lần


  Xả nước thải trái phép ra môi trường bị xử lý ra sao?

  Cảm ơn bài viết của bạn, các hành vi vi phạm đối với xả nước thải vượt chuẩn đến hậu quả ô nhiễm môi trường ngày càng trở nên nghiêm trọng, các cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường gây ra, nộp lại hoàn toàn doanh thu bất hợp pháp do hành vi vi phạm và chịu mọi chi phí trưng cầu giám định, đo đạc và phân tích mẫu,...Ngoài việc chịu các khoản phạt tiền do hành vi xả thải không đạt chuẩn gây ra, các doanh nghiệp có thể bị đình chỉ hoạt động, gây ảnh hưởng trực tiếp đến thương hiệu và uy tín của doanh nghiệp nên để doanh nghiệp phát triển bền vững và ổn định, doanh nghiệp cần tuân thủ nghiêm trên tinh thần trách nhiệm trong công tác bảo vệ môi trường.

   
  Báo quản trị |  
 • #593192   30/10/2022

  Xả nước thải trái phép ra môi trường bị xử lý ra sao?

  Cảm ơn những thông tin hữu ích mà bạn đã chia sẻ! Tuy nhiên trên thực tế hiện nay còn có rất nhiều doanh nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất thải trực tiếp chất thải chưa qua xử lý ra môi trường tự nhiên như sông, suối, ao, hồ.Cần có nhiều chế tài có hiệu quả hơn nữa để giải quyết triệt để tình trạng này. 

   
  Báo quản trị |