Vướng mắc về việc xuất hóa đơn của Hộ kinh doanh?

Chủ đề   RSS   
 • #542883 31/03/2020

  Vướng mắc về việc xuất hóa đơn của Hộ kinh doanh?

  Đối với hộ kinh doanh thì có được xuất hóa đơn giống như những công ty hay không? Vì hộ kinh doanh có hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ và khách hàng yêu cầu phải có háo đơn

   
  880 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #542891   31/03/2020

  Tinh1445
  Tinh1445
  Top 150
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2019
  Tổng số bài viết (505)
  Số điểm: 8981
  Cảm ơn: 52
  Được cảm ơn 167 lần


  Giải đáp: Vướng mắc về việc xuất hóa đơn của Hộ kinh doanh?

  Minhthuphl viết:

  Đối với hộ kinh doanh thì có được xuất hóa đơn giống như những công ty hay không? Vì hộ kinh doanh có hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ và khách hàng yêu cầu phải có háo đơn

  Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 của Thông tư 119/2014/TT-BTC, thì:
   
  Điều 5. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:
   
  1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC như sau:
   
  “2. Các loại hóa đơn:
   
  a)  Hóa đơn giá trị gia tăng (mẫu số 3.1 Phụ lục 3 và mẫu số 5.1 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này) là loại hóa đơn dành cho các tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động sau:
   
  - Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa;
   
  - Hoạt động vận tải quốc tế;
   
  - Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;”
   
   
  Bên cạnh đó, căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 của Luật Thuế Giá trị gia tăng sửa đổi 2013:
   
  Điều 1
   
  4. Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau:
   
  “Điều 10. Phương pháp khấu trừ thuế
   
  […]
   
  2. Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối với cơ sở kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ bao gồm:
   
  a) Cơ sở kinh doanh có doanh thu hàng năm từ bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ từ một tỷ đồng trở lên, trừ hộ, cá nhân kinh doanh;
   
  b) Cơ sở kinh doanh đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, trừ hộ, cá nhân kinh doanh.”
   
   
  Từ các quy định trên thì chúng ta có thể đưa ra kết luận về việc hộ kinh doanh không thuộc trường hợp áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, do đó, không được xuất hóa đơn đỏ.
  Nếu trong quá trình hoạt đồng mà phát sinh nhu cầu và hộ kinh doanh muốn xuất hóa đơn đỏ thì có thể chuyển đổi loại hình sang doanh nghiệp để có thể xuất hóa đơn.
   
  Báo quản trị |