Vướng mắc về công ty TNHH

Chủ đề   RSS   
 • #518886 25/05/2019

  Tinh1445
  Top 150
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2019
  Tổng số bài viết (505)
  Số điểm: 8981
  Cảm ơn: 52
  Được cảm ơn 166 lần


  Vướng mắc về công ty TNHH

  Một công ty trách nhiệm có 3 thành viên. 1 thành viên là công ty nắm giữ 53%, 1 cá nhân nắm giữ 22% và 1 cá nhân giữ 25%. Vậy trong trường hợp người nắm giữ 22% kia muốn rút vốn khỏi công ty này thì phải làm gì, cần những thủ tục nào?

   
  1859 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Tinh1445 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (29/07/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #518897   25/05/2019

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14900)
  Số điểm: 99494
  Cảm ơn: 3452
  Được cảm ơn 5312 lần
  SMod

  Bạn tham khảo điều 52, 53 luật doanh nghiệp.

   
  Báo quản trị |  
 • #518937   26/05/2019

  Căn cứ tại Khoản 2 Điều 51 Luât doanh nghiệp 2014, quy định về nghĩa vụ của thành viên như sau:

  "Điều 51: Nghĩa vụ của thành viên

  ....

  2. Không được rút vốn đã góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp quy định tại các Điều 52, 53, 54 và 68 của Luật này.

  ..."

  Theo đó, bạn không được rút vốn ra khỏi công ty mà bạn có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp hoặc bạn có thể chuyển nhượng phần vốn góp của mình hoặc thay đổi vốn điều lệ trong một số trường hợp mà pháp luật có quy đinh.

   
  Báo quản trị |  
 • #524014   28/07/2019

  Thủ tục rút vốn công ty TNHH

  Trường hợp 1: Yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp

  Thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, nếu thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của Hội đồng thành viên về vấn đề sau đây:

  a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;

  b) Tổ chức lại công ty;

  c) Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

  Yêu cầu mua lại phần vốn góp phải bằng văn bản và được gửi đến công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua nghị quyết quy định tại khoản này.

  2. Khi có yêu cầu của thành viên quy định tại khoản 1 Điều này, nếu không thỏa thuận được về giá thì công ty phải mua lại phần vốn góp của thành viên đó theo giá thị trường hoặc giá được định theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Việc thanh toán chỉ được thực hiện nếu sau khi thanh toán đủ phần vốn góp được mua lại, công ty vẫn thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

  3. Trường hợp công ty không mua lại phần vốn góp theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thành viên đó có quyền tự do chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người khác không phải là thành viên.

  Trường hợp 2:  tiến hành chuyển nhượng phần vốn góp

  Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 52, khoản 5 và khoản 6 Điều 54 của Luật Doanh nghiệp 2014, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định sau đây:

  a) Phải chào bán phần vốn đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện;

  b) Chỉ được chuyển nhượng với cùng điều kiện chào bán đối với các thành viên còn lại quy định tại điểm a khoản này cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày chào bán.

   

  Cập nhật bởi thanhthuc30 ngày 28/07/2019 09:17:29 CH
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn thanhthuc30 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (29/07/2019)
 • #525324   08/08/2019

  hoangthai090895
  hoangthai090895
  Top 500
  Male
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/08/2019
  Tổng số bài viết (122)
  Số điểm: 838
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 42 lần


  Theo quy định tại Điều 52, 52 Luật doanh nghiệp 2014 bạn có thể rút vốn khỏi công ty bằng hai cách đó là đề nghị công ty mua lại phần vốn góp, nếu công ty không mua lại phần vốn góp bạn có quyền chuyển nhượng phần vốn góp cho thành viên khác hoặc người khác không phải là thành viên.

   
  Báo quản trị |