Vướng mắc quy định về Hóa chất

Chủ đề   RSS   
 • #576030 30/09/2021

  thuychichu
  Top 50
  Female
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:16/05/2017
  Tổng số bài viết (1433)
  Số điểm: 12415
  Cảm ơn: 63
  Được cảm ơn 280 lần


  Vướng mắc quy định về Hóa chất

  1. Phân biệt giữa tiền chất và hóa chất.
  2. Quy định về việc mua bán, sản xuất hóa chất, tiền chất.
  3. Quy định quản lý hóa chất, tiền chất, hóa chất độc.
   

  1. Phân biệt giữa tiền chất và hóa chất:

  - Tiền chất: là hóa chất được sử dụng trong bất kỳ một công đoạn nào của một quá trình công nghệ khi phản ứng với hóa chất khác có thể tạo thành một hóa chất độc và có vai trò quyết định nhất về mặt độc tính của hóa chất độc đó. (khoản 2 Điều 4 Nghị định 38/2014/NĐ-CP)

  - Tiền chất công nghiệp (khoản 5 Điều 3 Nghị định 113/2017): là các hóa chất được sử dụng làm nguyên liệu, dung môi, chất xúc tiến trong sản xuất, nghiên cứu khoa học, phân tích, kiểm nghiệm, đồng thời là các hóa chất không thể thiếu trong quá trình điều chế, sản xuất chất ma túy, được quy định trong danh mục do Chính phủ ban hành. Danh mục tiền chất công nghiệp được phân theo mức độ nguy hiểm để quản lý, kiểm soát cho phù hợp, gồm tiền chất công nghiệp Nhóm 1 và tiền chất công nghiệp Nhóm 2:

  + Tiền chất công nghiệp Nhóm 1 gồm các hóa chất thiết yếu được sử dụng trong quá trình điều chế, sản xuất chất ma túy;

  + Tiền chất công nghiệp Nhóm 2 gồm các hóa chất được sử dụng làm chất phản ứng hoặc làm dung môi trong quá trình điều chế, sản xuất chất ma túy. 

  - Hóa chất: là đơn chất, hợp chất, hỗn hợp chất được con người khai thác hoặc tạo ra từ nguồn nguyên liệu tự nhiên, nguyên liệu nhân tạo. (khoản 1 Điều 4 Luật Hóa chất 2007)

  2. Quy định về việc mua bán, sản xuất hóa chất, tiền chất:

  - Liên quan đến sản xuất, kinh doanh hóa chất được quy định tại Chương 3 Luật hóa chất 2007 và được hướng dẫn thêm tại Nghị định 113/2017/NĐ-CP 

   - Liên quan đến sản xuất, kinh doanh tiền chất công nghiệp được quy định tại Mục 3 Chương II Nghị định 113/2017/NĐ-CP.

  3. Quy định quản lý hóa chất, tiền chất, chất độc:

  - Luật Hóa chất 2007: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-hoa-chat-2007-06-2007-QH12-59653.aspx

  Nghị định 113/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật hóa chất: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Nghi-dinh-113-2017-ND-CP-huong-dan-Luat-hoa-chat-346246.aspx

  - Thông tư 32/2017/TT-BCT: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-32-2017-TT-BCT-huong-dan-Luat-Hoa-chat-va-Nghi-dinh-huong-dan-luat-hoa-chat-363171.aspx

  - Nghị định 38/2014/NĐ-CP: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-38-2014-nd-cp-quan-ly-hoa-chat-thuoc-dien-kiem-soat-cua-cong-uoc-cam-vu-khi-hoa-hoc-228675.aspx

  Thông tin tham khảo đến mọi người.

   

   
  359 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận