Vướng mắc liên quan đến chế độ BH khi làm việc ở 2 nơi

Chủ đề   RSS   
 • #537583 20/01/2020

  vudai307

  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:09/06/2019
  Tổng số bài viết (34)
  Số điểm: 1070
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 23 lần


  Vướng mắc liên quan đến chế độ BH khi làm việc ở 2 nơi

  Mình có 1 NLĐ đã tham gia BHXH 2 nơi Hiện đã cắt 1 nơi, Vậy nơi cắt (ko tham gia BHXH nhưng vẫn đi làm) thì: -Mức lương vẫn như cũ hay có thay đồi gì ko? vì nếu ko tham gia thì cơ quan sẽ thỏa thuận chi trả 1 phần mà NSDLĐ ko phải đóng BHXH? -NLĐ đang là LĐ Không xác định thời hạn, lương thấp hơn công ty kia

   
  624 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #537584   20/01/2020

  Tinh1445
  Tinh1445
  Top 150
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2019
  Tổng số bài viết (505)
  Số điểm: 8981
  Cảm ơn: 52
  Được cảm ơn 166 lần


   

  vudai307 viết:

   

  Mình có 1 NLĐ đã tham gia BHXH 2 nơi Hiện đã cắt 1 nơi, Vậy nơi cắt (ko tham gia BHXH nhưng vẫn đi làm) thì: -Mức lương vẫn như cũ hay có thay đồi gì ko? vì nếu ko tham gia thì cơ quan sẽ thỏa thuận chi trả 1 phần mà NSDLĐ ko phải đóng BHXH? -NLĐ đang là LĐ Không xác định thời hạn, lương thấp hơn công ty kia

  Căn cứ Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành:

  Điều 5. Mức đóng và trách nhiệm đóng theo quy định tại Điều 85, Điều 86 Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:

  1. Mức đóng và trách nhiệm đóng của người lao động

  1.1. Người lao động quy định tại Điểm 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, và Tiết b Điểm 1.7 Khoản 1 Điều 4, hằng tháng đóng bằng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.
  2. Mức đóng và trách nhiệm đóng của đơn vị tại Khoản 3 Điều 4
  2.1. Đơn vị hằng tháng đóng trên quỹ tiền lương đóng BHXH của người lao động quy định tại các Điểm 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 và Tiết b Điểm 1.7 Khoản 1 Điều 4 như sau:
  a) 3% vào quỹ ốm đau và thai sản;
  b) 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất.

  Điều 14. Mức đóng và trách nhiệm đóng theo quy định tại Điều 57 Luật Việc làm và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:

  1. Người lao động đóng bằng 1% tiền lương tháng;

  2. Đơn vị đóng bằng 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động đang tham gia BHTN.

  Điều 42. Quản lý đối tượng

  1. Người lao động đồng thời có từ 02 HĐLĐ trở lên với nhiều đơn vị khác nhau thì đóng BHXH, BHTN theo HĐLĐ giao kết đầu tiên, đóng BHYT theo HĐLĐ có mức tiền lương cao nhất, đóng BHTNLĐ, BNN theo từng HĐLĐ…

  => Theo quy định trên, NLĐ sẽ đóng BHXH và BH thất nghiệp tại HĐLĐ đầu tiên. Đóng BHYT ở hợp đồng lương cao hơn, BHTNLĐ, BNN ở cả 2 hợp đồng.

   
  Căn cứ Nghị định 44/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động

  Điều 4. Trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế bắt buộc của người sử dụng lao động và người lao động

  1. Trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp của người sử dụng lao động và người lao động:

  a) Người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động mà người lao động và người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thì người lao động và người sử dụng lao động của hợp đồng lao động giao kết đầu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

  Người sử dụng lao động của các hợp đồng lao động còn lại có trách nhiệm chi trả cùng lúc với kỳ trả lương của người lao động khoản tiền tương đương với mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp thuộc trách nhiệm của người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật.

  => Theo đó, tại những hợp đồng sau, không phải đóng BHXH, BHTN và BHYT thì NSDLĐ sẽ chi trả thêm khoản tiền tương đương mức đóng của 2 BH trên theo quy định. 

   
  Báo quản trị |