Vướng mắc khi xác lập quyền sở hữu toàn dân khi tiếp nhận tài trợ

Chủ đề   RSS   
 • #533545 26/11/2019

  Vướng mắc khi xác lập quyền sở hữu toàn dân khi tiếp nhận tài trợ

  Cơ quan tôi được một doanh nghiệp tư nhân hỗ trợ đầu tư một thiết bị phục vụ công tác nghiên cứu (trong văn bản của doanh nghiệp về tài trợ có ghi rõ tên, loại thiết bị cần đầu tư). Tuy nhiên thay vì mua thiết bị và tài trợ cho cơ quan, doanh nghiệp này đề nghị chuyển tiền cho cơ quan tôi để mua thiết bị theo đúng chủng loại đã thống nhất.

  Căn cứ các quy định tại Nghị định số 29/2018/NĐ-CP và Thông tư số 57/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về xác lập sở hữu toàn dân có nội dung quy định đối với các khoản tiền, ngoại tệ khi xác lập sở hữu toàn dân phải nộp vào ngân sách để theo dõi, quản lý.

  Quan điểm của tôi cho rằng: việc doanh nghiệp tài trợ thiết bị cho cơ quan có ghi rõ tên thiết bị nhưng chuyển tiền cho cơ quan tự tổ chức mua sắm thay vì tặng bằng hiện vật, về bản chất vẫn là tài trợ bằng tài sản (không phải là tiền). Theo đó, cơ quan tôi phải cam kết mua đúng thiết bị đã lựa chọn và không phải nộp vào ngân sách nhà nước.

  Kính mong các anh chị em tư vấn giúp!

   
  914 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hoangviettuan vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (26/11/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận