[Vướng mắc] Giải thể công ty chưa đăng ký thuế ban đầu

Chủ đề   RSS   
 • #444413 26/12/2016

  [Vướng mắc] Giải thể công ty chưa đăng ký thuế ban đầu

  Kính gửi: anh chị em trong diễn đàn,

  Mình có 01 vướng mắc liên quan đến việc giải thể công ty chưa đăng ký thuế ban đầu, chưa khai nộp lệ phí trước bạ cần anh chị em đã làm thực tế chia sẻ ít kinh nghiệm. Mình xin cảm ơn.

  Công ty này ở Quận Bình Thành, được thành lập vào tháng 05/2016 nhưng đến nay vẫn chưa đăng ký thuế ban đầu và cũng chưa kê khai, nộp thuế môn bài. Nay công ty có nhu cầu giải thể thì mình đang vướng 02 vấn đề sau:

  1. Thủ tục giải quyết bên cơ quan thuế như thế nào để có thể nộp hồ sơ lên sở kế hoạch và đầu tư?

  2. Việc không đăng ký thuế ban đầu, không kê khai thuế môn bài sẽ bị xử lý như thế nào? 

  Mình rất mong nhận được sự chia sẻ kinh nghiệm thực tế của anh chị em.

  Trân trọng.

   

  Đối với câu hỏi thắc thứ 02 thì mình có ý kiến như sau:

  - Đối với hành vi không đăng ký thuế ban đầu: 

  Sẽ bị xử lý theo điểm a khoản 1 điều 11 NĐ 129/2013

  1. Phạt tiền 1 lần tính trên số thuế trốn, số thuế gian lận đối với người nộp thuế vi phạm lần đầu không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 10 Nghị định này hoặc vi phạm lần thứ hai mà có từ hai tình tiết giảm nhẹ trở lên khi có một trong các hành vi vi phạm sau đây:

  a) Không nộp hồ sơ đăng ký thuế; không nộp hồ sơ khai thuế hoặc nộp hồ sơ khai thuế sau 90 (chín mươi) ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và Khoản 5 Điều 32 của Luật quản lý thuế hoặc kể từ ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế quy định tại Điều 33 của Luật quản lý thuế, trừ trường hợp quy định tại Khoản 6 Điều 7 Nghị định này.

  --> vì đăng ký thuế ban đầu không phát sinh số thuế phải nộp nên không bị phạt

  Nếu áp dụng quy định này có điều hơi vô lý vì nếu áp dụng điểm a khoản 3 điều 5 NĐ 129/2013 thì chậm nộp hồ sơ đăng ký thuế trên 30 ngày là bị đến 2 triệu đồng rồi

  3. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

  a) Nộp hồ sơ đăng ký thuế hoặc thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế quá thời hạn quy định trên 30 ngày.

  b) Không thông báo thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế.

  c) Không nộp hồ sơ đăng ký thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.

  - Đối với hành vi không kê khai môn bài: 

  Sẽ bị xử lý theo điểm a khoản 1 điều 11 NĐ 129/2013

  1. Phạt tiền 1 lần tính trên số thuế trốn, số thuế gian lận đối với người nộp thuế vi phạm lần đầu không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 10 Nghị định này hoặc vi phạm lần thứ hai mà có từ hai tình tiết giảm nhẹ trở lên khi có một trong các hành vi vi phạm sau đây:

  a) Không nộp hồ sơ đăng ký thuế; không nộp hồ sơ khai thuế hoặc nộp hồ sơ khai thuế sau 90 (chín mươi) ngày, kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và Khoản 5 Điều 32 của Luật quản lý thuế hoặc kể từ ngày hết thời hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế quy định tại Điều 33 của Luật quản lý thuế, trừ trường hợp quy định tại Khoản 6 Điều 7 Nghị định này.

  --> sẽ bị phạt 01 lần so với tiền thuế môn bài

  -Đối với hành vi không nộp thuế môn bài: sẽ bị tính lãi 0,05% trên mỗi ngày chưa nộp.

  Hỗ trợ các bạn những vấn đề pháp lý qua email.

  Email: luatsutrantrongqui@gmail.com

   
  4234 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận