Vừa có tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ thì xác định mức phạt vi phạm hành chính như nào?

Chủ đề   RSS   
 • #595272 06/12/2022

  anuyan0862
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:05/12/2022
  Tổng số bài viết (165)
  Số điểm: 2760
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 25 lần


  Vừa có tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ thì xác định mức phạt vi phạm hành chính như nào?

  Theo Khoản 4 Điều 23 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 được sửa đổi bởi Điều 1 Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020 quy định về việc phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính như sau:

  Mức tiền phạt cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính là mức trung bình của khung tiền phạt được quy định đối với hành vi đó; nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt có thể giảm xuống nhưng không được thấp hơn mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có tình tiết tăng nặng thì mức tiền phạt có thể tăng lên nhưng không được vượt quá mức tối đa của khung tiền phạt.

  Chính phủ quy định chi tiết khoản này

  Ngoài ra, theo Khoản 1 Điều 9 Nghị định 118/2021/NĐ-CP quy định về nguyên tắc xác định mức phạt tiền đối với một hành vi vi phạm hành chính cụ thể trong trường hợp có nhiều tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ như sau:

  Việc xác định mức phạt tiền đối với một hành vi vi phạm hành chính cụ thể trong trường hợp có nhiều tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ được áp dụng theo nguyên tắc sau đây:

  a) Khi xác định mức phạt tiền đối với tổ chức, cá nhân vi phạm vừa có tình tiết tăng nặng, vừa có tình tiết giảm nhẹ, thì được giảm trừ tình tiết tăng nặng theo nguyên tắc một tình tiết giảm nhẹ được giảm trừ một tình tiết tăng nặng;

  b) Mức phạt tiền cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính là mức trung bình của khung phạt tiền được quy định đối với hành vi đó. Trong trường hợp có từ 02 tình tiết giảm nhẹ trở lên, thì áp dụng mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có từ 02 tình tiết tăng nặng trở lên, thì áp dụng mức tối đa của khung tiền phạt.

  Theo đó, trong trường hợp vi phạm hành chính mà có nhiều tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ thì sẽ thực hiện theo nguyên tắc một tình tiết giảm nhẹ được giảm trừ một tình tiết tăng nặng và nếu có từ 02 tình tiết giảm nhẹ trở lên, thì áp dụng mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có từ 02 tình tiết tăng nặng trở lên, thì áp dụng mức tối đa của khung tiền phạt.

  Vậy, mức phạt vi phạm hành chính của bạn khi có nhiều tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ sẽ được xác định theo nguyên tắc nói trên.

   
  314 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn anuyan0862 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (07/12/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận