Vụ án ly hôn có bị đơn là người Việt Nam ở nước ngoài

Chủ đề   RSS   
 • #508593 27/11/2018

  Vụ án ly hôn có bị đơn là người Việt Nam ở nước ngoài

  Trường hợp người Việt Nam ở trong nước xin ly hôn với người Việt Nam ở nước ngoài được Tòa án chấp nhận xét xử vắng mặt theo thủ tục chung khi đủ các điều kiện sau:

  - Nguyên đơn không cung cấp được địa chỉ của bị đơn ở nước ngoài mà chỉ cung cấp được địa chỉ nơi cư trú cuối cùng của bị đơn ở Việt Nam;

  - Có căn cứ xác định bị đơn vẫn liên hệ với thân nhân ở trong nước nhưng thân nhân của họ không cung cấp địa chỉ, tin tức của bị đơn cho Tòa án cũng như không thực hiện yêu cầu của Tòa án thông báo cho bị đơn biết để gửi lời khai về cho Tòa án;

  - Tòa án đã yêu cầu đến lần thứ hai mà thân nhân của bị đơn cũng không chịu cung cấp địa chỉ, tin tức của bị đơn cho Tòa án cũng như không chịu thực hiện yêu cầu của Tòa án thông báo cho bị đơn biết.

  Sau khi xét xử, Tòa án sẽ gửi ngay cho thân nhân của bị đơn bản sao bản án hoặc quyết định để những người này chuyển cho bị đơn, đồng thời tiến hành niêm yết công khai bản sao bản án, quyết định tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã nơi bị đơn cư trú cuối cùng và nơi thân nhân của bị đơn cư trú để đương sự có thể sử dụng quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật tố tụng.

  Xem tại: Công văn 253/TANDTC-PC năm 2018

   
  1325 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận