Vụ án hành chính có thể xét xử theo thủ tục rút gọn nếu có đương sự ở nước ngoài?

Chủ đề   RSS   
 • #607636 21/12/2023

  katkumhat
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2020
  Tổng số bài viết (805)
  Số điểm: 5418
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 85 lần


  Vụ án hành chính có thể xét xử theo thủ tục rút gọn nếu có đương sự ở nước ngoài?

  Không ít vụ kiện hành chính được đưa ra xét theo thủ tục rút gọn bởi tình tiết đơn giản, tài liệu, chứng cứ rõ ràng. Vậy thì theo quy định thì điều kiện nào để đưa vụ án hành chính ra xét xử theo thủ tục rút gọn. Trường hợp có đương sự ở nước ngoài thì có được không?

  1. Vụ án hành chính có thể xét xử theo thủ tục rút gọn nếu có đương sự ở nước ngoài?

  Điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn để giải quyết vụ án hành chính theo quy định tại khoản 1 Điều 246 Luật Tố tụng hành chính 2015, cụ thể:

  Vụ án được giải quyết theo thủ tục rút gọn khi có đủ các điều kiện sau đây:

  - Vụ án có tình tiết đơn giản, tài liệu, chứng cứ đầy đủ, rõ ràng, bảo đảm đủ căn cứ giải quyết vụ án và Tòa án không phải thu thập tài liệu, chứng cứ;

  - Các đương sự đều có địa chỉ nơi cư trú, trụ sở rõ ràng;

  - Không có đương sự cư trú ở nước ngoài, trừ trường hợp đương sự ở nước ngoài có thỏa thuận với đương sự ở Việt Nam đề nghị Tòa án giải quyết theo thủ tục rút gọn.

  Một trong các điều kiện để vụ án hành chính được giải quyết theo thủ tục rút gọn là không có đương sự cư trú ở nước ngoài, trừ trường hợp đương sự ở nước ngoài có thỏa thuận với đương sự ở Việt Nam đề nghị Tòa án giải quyết theo thủ tục rút gọn.

  Như vậy, nếu như đương sự ở nước ngoài mà không phải cư trú ở nước ngoài thì vụ án hành chính vẫn có thể được xét xử theo thủ tục rút gọn nếu đáp ứng các điều kiện còn lại. Còn nếu như  đương sự cư trú ở nước ngoài thì vụ án hành chính chỉ được xét xử theo thủ tục rút gọn nếu như đương sự ở nước ngoài có thỏa thuận với đương sự ở Việt Nam đề nghị Tòa án giải quyết theo thủ tục rút gọn.

  vu-an-hanh-chinh

  2. Ai có quyền quyết định đưa vụ án có đương sự đang ở nước ngoài ra giải quyết theo thủ tục rút gọn?

  Điều 247 Luật Tố tụng hành chính 2015 có quy định về việc đưa quyết định đưa vụ án ra giải quyết theo thủ tục rút gọn như sau:

  Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thụ lý vụ án theo quy định tại Điều 125 của Luật này thì Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án phải ra quyết định đưa vụ án ra giải quyết theo thủ tục rút gọn và mở phiên tòa xét xử trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ra quyết định.

  Quyết định đưa vụ án ra giải quyết theo thủ tục rút gọn phải có các nội dung chính sau đây:

  + Ngày, tháng, năm ra quyết định;

  + Tên Tòa án ra quyết định;

  + Vụ án được đưa ra giải quyết theo thủ tục rút gọn;

  + Tên, địa chỉ; số fax, thư điện tử (nếu có) của người khởi kiện, người bị kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;

  + Họ, tên Thẩm phán, Thư ký phiên tòa, Kiểm sát viên; họ, tên Thẩm phán, Kiểm sát viên dự khuyết (nếu có);

  + Ngày, giờ, tháng, năm, địa điểm mở phiên tòa;

  + Xét xử công khai hoặc xét xử kín;

  + Họ, tên những người được triệu tập tham gia phiên tòa.

  Quyết định đưa vụ án ra giải quyết theo thủ tục rút gọn phải được gửi cho đương sự và Viện kiểm sát cùng cấp cùng hồ sơ vụ án ngay sau khi ra quyết định. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ vụ án, Viện kiểm sát nghiên cứu và trả lại hồ sơ vụ án cho Tòa án.

  Theo đó, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thụ lý vụ án theo quy định thì Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án phải ra quyết định đưa vụ án ra giải quyết theo thủ tục rút gọn và mở phiên tòa xét xử trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ra quyết định.

  Như vậy thì thẩm quyền quyết định đưa vụ án hành chính ra giải quyết theo thủ tục rút gọn là do Thẩm phán được phân công giải quyết vụ án quyết định. Quyết định đưa vụ án ra giải quyết theo thủ tục rút gọn phải có các nội dung chính nêu trên.

  Bên cạnh đó, Quyết định định đưa vụ án ra giải quyết theo thủ tục rút gọn phải được gửi cho đương sự và Viện kiểm sát cùng cấp cùng hồ sơ vụ án ngay sau khi ra quyết định.

   
  30 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận