Vốn kinh doanh bất động sản- thực tế ra sao?

Chủ đề   RSS   
 • #501295 01/09/2018

  Vốn kinh doanh bất động sản- thực tế ra sao?

  Ngày trước quy định việc kinh doanh bất động sản chỉ cần vốn pháp định là 6 tỷ, tuy nhiên hiện nay con số này là 20 tỷ, nhưng thực tế thì phải cần bao nhiêu mới hoạt động kinh doanh lĩnh vực này được?

  Theo Luật Kinh doanh bất động sản hiện hành thì vốn pháp định của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản là 6 tỷ đồng. Con số này đã tăng lên gấp hơn 3 lần theo Luật Kinh doanh bất động sản 2014, Điều 10 quy định: Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã và có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng. Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/7/2015 thay thế luật Kinh doanh bất động sản năm 2006 với nhiều điểm mới tích tực.

  Mức vốn pháp định này đã được hạ tới hơn một nửa so với đề xuất mức vốn pháp định 50 tỷ tại dự thảo luật được Quốc hội cho ý kiến ở kỳ họp trước. Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích, thì việc quy định mức vốn pháp định tối thiểu 20 tỷ đồng là điều kiện cần khi thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.

  Còn khi thực hiện dự án cụ thể thì chủ đầu tư phải có vốn thuộc sở hữu của mình không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 ha và không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 ha trở lên theo quy định của pháp luật về đất đai.

  Cũng theo Điều 10 của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.

  Theo thống kê cho thấy các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản khi thành lập có vốn dưới 20 tỷ hiện chiếm khoảng 60%. Như vậy, có trên 40% doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có vốn pháp định trên 20 tỷ là đủ điều kiện hoạt động. 60% doanh nghiệp có vốn dưới 20 tỷ hiện nay vẫn triển khai bình thường, nhưng sau 1 năm kể từ khi Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực (tức 01/7/2016), nếu doanh nghiệp không bổ sung thêm vốn pháp định thì không thể tiếp tục thị trường kinh doanh bất động sản.

  Nhưng có thể thấy việc quy định như vậy chỉ nên áp dụng đối với những doanh nghiệp/ hợp tác xã thành lập mới. Còn với những doanh nghiệp đã thành lập rồi thì việc quy định về vốn pháp định như vậy là chưa thật sự hợp lí. 

  Tuy nhiên còn một vấn đtrên thực tế các doanh nghiệp, với mức vốn bằng 20 tỷ, vẫn không thể kinh doanh bất động sản được. Đây là vấn đề thực tiễn mà mình đã từng gặp phải khi chính doanh nghiệp kinh doanh bất động sản hỏi. Do vậy, mình không rõ là quy định của pháp luật và thực tiễn thì nên hiểu đúng như thế nào?

   
  3175 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận