Vốn điều lệ và TK411

Chủ đề   RSS   
 • #534516 03/12/2019

  Vốn điều lệ và TK411

  Công ty tôi có dự định sử dụng quỹ đầu tư phát triển để đầu tư TSCĐ thì về nguyên tắc phải kết chuyển nguồn N414/C411. Như vậy TK 411 phát sinh tăng thì có ảnh hưởng gì đến vốn điều lệ của công ty không. Công ty tôi có phải làm thủ tục tăng vốn điều lệ không (Công ty cổ phần).
   
  925 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lanthuy289 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (05/12/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận