Vốn điều lệ của Công ty hoạt động cho thuê nhà

Chủ đề   RSS   
 • #587758 17/07/2022

  lvkhngoc
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (393)
  Số điểm: 3243
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 71 lần


  Vốn điều lệ của Công ty hoạt động cho thuê nhà

  Cho thuê nhà, thuê văn phòng, thuê địa điểm kinh doanh thì có cần quy định vốn điều lệ bao nhiêu không?

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định: “Kinh doanh bất động sản là việc đầu tư vốn để thực hiện hoạt động xây dựng, mua, nhận chuyển nhượng để bán, chuyển nhượng; cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản; thực hiện dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản hoặc quản lý bất động sản nhằm mục đích sinh lợi”.

  Theo Khoản 1 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 được sửa đổi Điểm a Khoản 2 Điều 75 Luật Đầu tư 2020:    

  "Điều 75. Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến đầu tư kinh doanh

  [. ..]

  2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 như sau:

  a) Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 10 như sau:

  “1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp), trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.”;

  [...]”

  Khoản 2 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản 2014:

  “Điều 10. Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản

  [...]

  2. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.”

  Tại Điều 5 Nghị định 02/2022/NĐ-CP quy định: 

  “Điều 5. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên

  Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật Kinh doanh bất động sản không bắt buộc phải có các điều kiện quy định tại Điều 4 của Nghị định này bao gồm:

  [...]”

  6. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, cho thuê, cho thuê mua, chuyển nhượng bất động sản do mình đầu tư xây dựng mà không phải là dự án đầu tư xây dựng bất động sản để kinh doanh theo quy định của pháp luật.”

  Theo Khoản 34 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần.” 

  Hoạt động cho thuê nhà, cho thuê văn phòng, cho thuê địa điểm kinh doanh là hình thức kinh doanh bất động sản. Và hoạt động cho thuê nhà, văn phòng phòng của cá nhân, hộ gia đình thuộc trường hợp kinh doanh bất động sản không bắt buộc thành lập doanh nghiệp hay hợp tác xã (theo quy định tại Khoản 6 Điều 5 Nghị đinh 02/2022/NĐ-CP).

  => Như vậy đối với hoạt động cho thuê nhà, văn phòng, địa điểm kinh doanh không thường xuyên thì không bắt buộc thành lập doanh nghiệp hay hợp tác xã nên không cần phải quy định vốn điều lệ. Trường hợp kinh doanh bất động sản thì cần đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản, tuy nhiên hiện nay không còn quy định bắt buộc về vốn pháp định.

   
  557 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lvkhngoc vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (18/07/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #588065   24/07/2022

  Vốn điều lệ của Công ty hoạt động cho thuê nhà

  Cảm ơn thông tin bài viết của bạn. Hiện nay, theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020nghị định 01/2021/NĐ-CP có hai hình thức kinh doanh để lựa chọn bao gồm: Thành lập doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh. Tùy vào quy mô và nhu cầu mà có thể lựa chọn loại hình phù hợp. Đối với việc cho thuê nhà, căn hộ với quy mô nhỏ nên đăng ký dưới hình thức hộ kinh doanh bởi đây là hình thức đơn giản, thủ tục nhanh chóng và việc nộp thuế cũng không phức tạp như đối với doanh nghiệp.

   
  Báo quản trị |