Vợ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì khi sinh con chồng có được hưởng trợ cấp một lần?

Chủ đề   RSS   
 • #556630 31/08/2020

  ntnanh2006
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:23/06/2020
  Tổng số bài viết (171)
  Số điểm: 1290
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 8 lần


  Vợ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì khi sinh con chồng có được hưởng trợ cấp một lần?

  Căn cứ theo quy định tại Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận con nuôi con nuôi như sau:

  “Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

  Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

  Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.”

  Như vậy, trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được hưởng trợ cấp một lần bằng đâ lần mức lương co sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

  Tuy nhiên, tại điểm c Khoản 2 Công văn 3432/LĐTBXH-BHXH năm 2016  có quy định về chế độ thai sản như sau:

  “2. Về chế độ thai sản:

  […]c) Trợ cấp một lần khi sinh con trong trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội theo Điều 38 của Luật bảo hiểm xã hội cũng được thực hiện đối với cả trường hợp người mẹ không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con mà người cha đủ điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 9 của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội.[…]”

  Từ những quy định trên thì trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội hoặc trường hợp người mẹ không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con mà người cha đủ điều kiện thì người cha sẽ được hưởng trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Cụ thể đối với trường hợp của Chị thì người vợ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện nếu không đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con mà người cha đủ điều kiện thì công ty mới làm hồ sơ để người có vợ sinh con được hỗ trợ 2 tháng lương.

   

   
  1046 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #582057   30/03/2022

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4103
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 53 lần


  Vợ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì khi sinh con chồng có được hưởng trợ cấp một lần?

  Cảm ơn chia sẻ của bạn. Theo như bài viết có thể hiểu, chồng chỉ được hưởng trợ cấp một lần khi sinh con nếu vợ không tham gia hoặc không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội, trong trường hợp vợ đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội thì sẽ được tính theo vợ, tức là khi sinh con chỉ tính cho một trong hai người, không tính hưởng trợ cấp cho hai người cùng lúc.

   
  Báo quản trị |