Vợ đẻ chồng có thể chia nhỏ số ngày nghỉ để chăm vợ không?

Chủ đề   RSS   
 • #529964 30/09/2019

  HNP1997
  Top 150
  Male
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/05/2019
  Tổng số bài viết (565)
  Số điểm: 4635
  Cảm ơn: 25
  Được cảm ơn 194 lần


  Vợ đẻ chồng có thể chia nhỏ số ngày nghỉ để chăm vợ không?

  Chào anh chị, mình đang làm kỹ sư tại điện máy xanh, Vợ chồng mình cùng làm việc và đóng BHXH ở một công ty. Vợ mình vừa sinh con, mình nghe nói chồng cũng được hưởng ngày nghỉ có hưởng lương. Mình muốn hỏi vợ mình sinh đôi thì mình được nghỉ mấy ngày. Do đặc thù công việc mình không thể nghỉ liên tục được. Mình có thể chia ra để nghỉ được không hay bắt buộc phải nghỉ luôn trong một lần đó thôi? Rất mong được các bạn giải đáp! Mình cảm ơn nhiều
   
  Thứ nhất, về số ngày nghỉ hưởng chế độ thai sản
   
  Căn cứ Khoản 2 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định như sau:
   
  “Điều 34. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con
   
  2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:
   
  c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;
   
  d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.
   
  Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con”.
   
  Theo đó, lao động nam có vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc; nếu vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.
   
  Bạn cho biết vợ bạn sinh đôi nhưng không nêu rõ vợ bạn sinh thường hay sinh mổ nên chúng tôi xin chia thành 02 trường hợp để tư vấn cho bạn. Cụ thể:
   
  – Nếu vợ bạn sinh thường: bạn được nghỉ 10 ngày làm việc;
   
  – Nếu vợ bạn sinh mổ: bạn được nghỉ 14 ngày làm việc.
   
  Lưu ý: Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản nêu trên chỉ được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ bạn sinh con.
   
  Thứ hai, về vấn đề chia số ngày nghỉ thai sản thành nhiều đợt
   
  Căn cứ Điểm đ Mục 2 Công văn 3432/ LĐTBXH-BHXH về việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội theo Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau:
   
  “2. Về chế độ thai sản:
   
  đ) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ ốm đau và thai sản khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật bảo hiểm xã hội thì có thể nghỉ làm nhiều lần nhưng tổng thời gian không quá thời gian quy định.
   
  Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của lao động nam được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con, đối với trường hợp nghỉ làm nhiều lần thì thời gian bắt đầu nghỉ việc lần cuối cùng vẫn phải trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con”.
   
  Đối chiếu quy định trên, bạn có thể chia ngày nghỉ thai sản làm nhiều lần.Tuy nhiên, tổng thời gian không quá thời gian quy định và thời gian bắt đầu nghỉ việc lần cuối cùng vẫn phải trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.
   
  6081 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận