Vợ có được quyền thay đổi di chúc của chồng?

Chủ đề   RSS   
 • #513945 20/02/2019

  TuyenBig
  Top 100
  Female
  Trung cấp

  Bắc Kạn , Việt Nam
  Tham gia:27/03/2018
  Tổng số bài viết (741)
  Số điểm: 27039
  Cảm ơn: 24
  Được cảm ơn 949 lần


  Vợ có được quyền thay đổi di chúc của chồng?

  Vợ có được quyền thay đổi di chúc của chồng?

  Không ít các trường hợp vợ chồng lập di chúc chung để định đoạt quyền tài sản khi qua đời, tuy nhiên trường hợp một trong 2 người chết trước thì người kia có được quyền thay đổi di chúc không?

  Bộ luật dân sự 2005 có điều khoản quy định về trường hợp di chúc chung của vợ chồng như sau:

  1.  Vợ, chồng có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc chung bất cứ lúc nào.

  2. Khi vợ hoặc chồng muốn sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc chung thì phải được sự đồng ý của người kia; nếu một người đã chết thì người kia chỉ có thể sửa đổi, bổ sung di chúc liên quan đến phần tài sản của mình.

  Tuy nhiên, Bộ luật Dân sự 2015 đã bãi bỏ quy định về di chúc chung vợ chồng, song vẫn giữ quy định về việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc.

  Về nguyên tắc vợ, chồng có thể sửa đổi di chúc đã lập. Tuy nhiên nếu có một người chết thì người kia không thể sửa toàn bộ di chúc  mà chỉ có thể sửa đổi di chúc liên quan đến phần tài sản của mình.

  Theo khoản 3 Điều 56 Luật Công chứng 2014: "Nếu di chúc đã được công chứng nhưng sau đó người lập di chúc muốn sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ di chúc thì có thể yêu cầu bất kỳ công chứng viên nào công chứng việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ đó. Trường hợp di chúc trước đó đang được lưu giữ tại một tổ chức hành nghề công chứng thì người lập di chúc phải thông báo cho tổ chức hành nghề công chứng đang lưu giữ di chúc biết việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đó".

   

   
  5171 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #536738   02/01/2020

  chaugiang9897
  chaugiang9897
  Top 200
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (386)
  Số điểm: 2516
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 54 lần


  Vè vấn đề "vợ có được thay đổi di chúc của chồng" tôi xin có ý kiến sau: về nguyên tắc, vợ có thể sửa đổi di chúc đã lập. Tuy nhiên vì chồng đã mất nên vợ không thể sửa đổi toàn bộ di chúc mà chỉ có thể sửa đổi di chúc liên quan đến phần tài sản của mình.

   
  Báo quản trị |  
 • #538405   05/02/2020

  Trong trường hợp vợ chồng lập di chúc chung định đoạt tài sản thì khi bố bạn mất trước thì phần di chúc của bố bạn trong di chúc chung đã phát sinh hiệu lực. Sau khi chồng chết, vợ chỉ có thể sửa đổi, bổ sung di chúc liên quan đến phần tài sản của mình mà không có quyền thay đổi nội dung di chúc liên quan đến phần di sản của chồng đã được định đoạt trong di chúc chung trước đó.

   
  Báo quản trị |  
 • #542548   31/03/2020

  datthinh3110
  datthinh3110

  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:15/02/2020
  Tổng số bài viết (83)
  Số điểm: 550
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 7 lần


  Theo nguyên tắc thì vợ có thể sửa đổi di chúc của chồng. Tuy nhiên nếu đó là ý chí cuối cùng của người chồng trước khi mất và người chồng đã mất rồi thì vợ không có quyền sửa đổi di chúc của người chồng được nữa. Bản di chúc cần phải được chứng thực để có giá trị pháp lý.

   
  Báo quản trị |  
 • #542578   31/03/2020

  thuylinh2311
  thuylinh2311
  Top 75
  Lớp 7

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/12/2017
  Tổng số bài viết (920)
  Số điểm: 9451
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 142 lần


  Ở đây quy định cho phép sửa di chúc trong trường hợp di chúc đã lập là di chúc lập chung giữa vợ và chồng. Và phạm vi sửa cũng chỉ liên quan đến tài sản của người còn sống. Còn nếu di chúc này chỉ do người chồng tự lập hoặc tài sản của người chồng thì sẽ không thể thực hiện sửa được.

   
  Báo quản trị |  
 • #550292   28/06/2020

  ledinhthien
  ledinhthien
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/05/2020
  Tổng số bài viết (191)
  Số điểm: 1000
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 5 lần


  Việc sửa đổi di chúc chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của lập di chúc dù là vợ, chồng đối với di chúc chung của họ thì một cá nhân vợ hoặc chồng cũng không có quyền thay đổi, định đoạt phần tài sản không phải của mình.

   
  Báo quản trị |  
 • #583911   02/05/2022

  Vợ có được quyền thay đổi di chúc của chồng?

  Cám ơn bạn đã thông tin bài viết hữu ích! TDi chúc chung có nhiều bất cập như thời điểm có hiệu lực của di chúc chung vợ chồng đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người còn sống, như trong trường hợp người còn sống gặp khó khăn, bệnh tật nhưng họ không thể chuyển nhượng phần tài sản của mình trong khối tài sản chung của vợ chồng. Thêm vào đó, thực tiễn đã có những câu hỏi xoay quanh trường hợp trong thời gian người vợ/chồng còn sống đã sử dụng di sản chưa phân chia vào sản xuất kinh doanh, thu được những lợi nhuận thì lợi nhuận phát sinh này được xem là di sản thừa kế hay thuộc quyền sở hữu của người vợ/chồng còn sống đó?

   
  Báo quản trị |  
 • #584030   14/05/2022

  haunguyenth
  haunguyenth
  Top 150
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/02/2022
  Tổng số bài viết (543)
  Số điểm: 3586
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 42 lần


  Vợ có được quyền thay đổi di chúc của chồng?

  Cảm ơn thông tin bài viết của bạn, theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 không còn quy định về việc lập di chúc chung giữa vợ, chồng như quy định tại Bộ luật Dân sự 2005. Tuy nhiên, Bộ luật Dân sự 2015 cũng không cấm việc lập di chúc chung giữa vợ, chồng nhưng người lập di chúc cũng chỉ được thay đổi, bổ sung, sửa chữa những nội dung liên quan đến phần tài sản của mình.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #584232   24/05/2022

  Vợ có được quyền thay đổi di chúc của chồng?

  Hiện nay, Bộ luật Dân sự 2015 không còn quy định về di chúc chung vợ, chồng như trước đây nêu tại Bộ luật Dân sự năm 2005. Tuy nhiên, Bộ luật Dân sự 2015 cũng không cấm lập di chúc chung vợ, chồng.

  Dù vậy, về nguyên tắc, theo quy định hiện nay, người lập di chúc cũng chỉ được thay đổi, bổ sung, sửa chữa… những nội dung liên quan đến phần tài sản của mình. Do đó, vợ không thể sửa đổi, thay thế… phần di chúc của người chồng trong di chúc chung vợ, chồng mà chỉ được sửa đổi phần di chúc liên quan đến phần tài sản của mình trong di chúc chung vợ, chồng.

   
  Báo quản trị |  
 • #584387   29/05/2022

  minhhanhuynh2102
  minhhanhuynh2102
  Top 500
  Chồi

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:21/03/2022
  Tổng số bài viết (194)
  Số điểm: 1345
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 4 lần


  Vợ có được quyền thay đổi di chúc của chồng?

  Cảm ơn bạn đã chi sẻ những thông tin vô cùng bổ ích. Theo quan điểm của mình thì quy định của Bộ luật dân sự 2015 có sự thay đổi tiến bộ hơn so với Bộ luật Dân sự 2005 bởi trên nguyên tắc di chúc phải thể hiện được ý chí của người lập và người khác không có quyền được thay đổi những nội dung đó.

   
  Báo quản trị |  
 • #584460   29/05/2022

  Vợ có được quyền thay đổi di chúc của chồng?

  Cảm ơn bạn vì bài viết mang đến thông tin rất hữu ích. Việc sửa đổi di chúc ảnh hưởng rất nhiều đến quyền lợi của những người cong ở lại. Do đó cần phải giới hạn quyền hạn nhất định về việc sửa đổi di chúc, nên người vợ chỉ có thể sửa đổi di chúc liên quan đến phần của mình. 

   
  Báo quản trị |  
 • #584469   29/05/2022

  Hong312
  Hong312
  Top 75
  Lớp 5

  Vietnam --> Đăk Lăk
  Tham gia:05/05/2021
  Tổng số bài viết (834)
  Số điểm: 7032
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 134 lần


  Vợ có được quyền thay đổi di chúc của chồng?

  Cảm ơn bài viết của bạn, người vợ chỉ có quyền sửa đổi nội dung của di chúc sau khi chồng mất nếu di chúc được lập là di chúc chung của cả hai vợ chồng, và phạm vi được quyền sửa cũng chỉ là trong phần tài sản mà người vợ được quyền định đoạt.

   
  Báo quản trị |  
 • #584687   31/05/2022

  Vợ có được quyền thay đổi di chúc của chồng?

  Cảm ơn bài viết hữu ích của bạn. Về nguyên tắc, vợ có thể sửa đổi di chúc đã lập nhưng nếu đó là ý chí cuối cùng của người chồng trước khi mất và người chồng đã mất rồi thì vợ không có quyền sửa đổi di chúc của người chồng được nữa, người vợ chỉ có thể sửa đổi di chúc liên quan đến phần tài sản của mình.

   

   

   
  Báo quản trị |  
 • #585227   11/06/2022

  nhatvy05021999
  nhatvy05021999

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/09/2019
  Tổng số bài viết (57)
  Số điểm: 285
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4 lần


  Vợ có được quyền thay đổi di chúc của chồng?

  Cảm ơn bài viết của tác giả, theo quan điểm cá nhân mình thì di chúc là tâm nguyện cuối cùng trước khi mất của một người nên cần được tôn trọng và giữ nguyên dù người sửa có là vợ, chồng đi nữa, nếu sửa chỉ sửa phần liên quan đến tài sản của mình thôi.

   
  Báo quản trị |