Visa lao động, thủ tục chuyển đổi loại visa

Chủ đề   RSS   
 • #595351 08/12/2022

  Visa lao động, thủ tục chuyển đổi loại visa

  Giấy phép lao động có cần điều kiện visa của người nước ngoài phải là DN1 hay không? Thủ tục chuyển đổi visa thăm thân sang DN1 để làm tạm trú theo GPLĐ như thế nào?

  Căn cứ theo Khoản 7 Điều 9 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2020 quy định:

  “Điều 9. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động

  7. Bản sao có chứng thực hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật.”

  Như vậy, khi cần đề nghị cấp giấy phép lao động thì không có quy định loại thị thực mà chỉ cần bản sao có chứng thực hộ chiếu còn giá trị.

  Căn cứ tại điểm c Khoản 4 Điều 7 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại việt nam 2014, sửa đổi bổ sung 2020 quy định:

  Điều 7. Hình thức và giá trị sử dụng của thị thực

  4. Thị thực không được chuyển đổi mục đích, trừ các trường hợp sau đây:

  c) Được cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh vào làm việc và có giấy phép lao động hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật về lao động;”

  Đồng thời tại Điều 19 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại việt nam 2014, sửa đổi bổ sung 2020 quy định:

  Điều 19. Cấp thị thực tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao

  1. Người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam có nhu cầu cấp thị thực mới phải đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh để làm thủ tục tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao.

  2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh quy định tại khoản 1 Điều này trực tiếp gửi văn bản đề nghị cấp thị thực kèm theo hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế của người nước ngoài tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao.

  3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao xem xét cấp thị thực.

  Điều 19a. Các nước có công dân được cấp thị thực điện tử và các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử

  1. Việc cấp thị thực điện tử áp dụng với công dân của nước có đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 13 của Luật này.

  2. Chính phủ quyết định danh sách các nước có công dân được cấp thị thực điện tử; danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử.”

  Hồ sơ chuyển đổi sang visa làm việc bao gồm:

  - Hộ chiếu và thị thực gốc của người nước ngoài

  - Tờ khai xin cấp visa Việt Nam NA5

  - Tờ khai đăng ký tạm

  - Giấy phép lao động hoặc Giấy xác nhận không thuộc trường hợp cấp giấy phép lao động đối với loại visa LĐ1, LĐ2.

  - Văn bản giải trình sự phù hợp và cần thiết cho việc chuyển đổi visa đối với loại visa DN1, DN2

  - Giấy giới thiệu cử người đại diện đi làm thủ tục chuyển đổi mục đích visa.

  Như vậy, Cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh trực tiếp gửi văn bản đề nghị cấp thị thực kèm theo hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế của người nước ngoài tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao sẽ xem xét cấp thị thực.

   

   
  934 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn quyen.vuong197@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (09/12/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận