Viện Khoa học tài nguyên nước có chức năng và cơ cấu tổ chức như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #608447 26/01/2024

  Viện Khoa học tài nguyên nước có chức năng và cơ cấu tổ chức như thế nào?

  Để người dân hiểu rõ hơn về Viện Khoa học tài nguyên nước, một câu hỏi đặt ra là Viện Khoa học tài nguyên nước có chức năng và cơ cấu tổ chức như thế nào? Vì vậy, bài viết sau đây sẽ cung cấp một số thông tin liên quan đến vấn đề này.

  Viện Khoa học tài nguyên nước có chức năng gì?

  Căn cứ tại Điều 1 Quyết định 99/QĐ-BTNMT năm 2024 có quy định về vị trí và chức năng như sau:

  - Viện Khoa học tài nguyên nước là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng nghiên cứu cơ bản và ứng dụng, phát triển công nghệ về tài nguyên nước gồm: nước mặt, nước dưới đất, nước mưa và nước biển phục vụ công tác quản lý nhà nước; thực hiện các dịch vụ tư vấn về tài nguyên nước; đào tạo trình độ tiến sĩ về các ngành được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định của pháp luật.

  - Viện Khoa học tài nguyên nước là đơn vị sử dụng ngân sách, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; có trụ sở tại thành phố Hà Nội; hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

  Như vậy, theo quy định trên thì Viện Khoa học tài nguyên nước có chức năng nghiên cứu cơ bản và ứng dụng, phát triển công nghệ về tài nguyên nước gồm: nước mặt, nước dưới đất, nước mưa và nước biển phục vụ công tác quản lý nhà nước; thực hiện các dịch vụ tư vấn về tài nguyên nước; đào tạo trình độ tiến sĩ về các ngành được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định của pháp luật.

  Vien-khoa-hoc-tai-nguyen-nuoc

  Viện Khoa học tài nguyên nước có chức năng và cơ cấu tổ chức như thế nào? (Hình từ Internet) 

  Viện Khoa học tài nguyên nước có cơ cấu tổ chức như thế nào?

  Căn cứ tại Điều 4 Quyết định 99/QĐ-BTNMT năm 2024 có quy định về cơ cấu tổ chức như sau:

  - Văn phòng.

  - Phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế.

  - Phòng Quy hoạch và Dự báo tài nguyên nước.

  - Phòng Kinh tế và Quản lý tài nguyên nước.

  - Phòng Công nghệ và Kỹ thuật tài nguyên nước.

  Như vậy, theo quy định trên thì Viện Khoa học tài nguyên nước có cơ cấu tổ chức như sau: 01 Văn phòng; 04 Phòng.

  Lãnh đạo Viện Khoa học tài nguyên nước có bao nhiêu người?

  Căn cứ tại Điều 3 Quyết định 99/QĐ-BTNMT năm 2024 có quy định về lãnh đạo Viện như sau:

  - Lãnh đạo Viện Khoa học tài nguyên nước có Viện trưởng và không quá 03 Phó Viện trưởng.

  - Viện trưởng Viện Khoa học tài nguyên nước chịu trách nhiệm trước pháp luật và Bộ trưởng về các nhiệm vụ được phân công và toàn bộ hoạt động của Viện; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Viện; xây dựng điều lệ tổ chức và hoạt động, ban hành quy chế làm việc và điều hành các hoạt động của Viện.

  - Phó Viện trưởng Viện Khoa học tài nguyên nước giúp việc Viện trưởng, chịu trách nhiệm trước Viện trưởng và pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công.

  Như vậy, theo quy định trên thì lãnh đạo Viện Khoa học tài nguyên nước gồm có Viện trưởng và không quá 03 Phó Viện trưởng.

  Viện Khoa học tài nguyên nước có nhiệm vụ và quyền hạn gì về nghiên cứu các vấn đề liên quan đến kinh tế, chính sách và mô hình trong quản lý, phân bổ, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước?

  Căn cứ tại khoản 7 Điều 2 Quyết định 99/QĐ-BTNMT năm 2024, đối với nghiên cứu các vấn đề liên quan đến kinh tế, chính sách và mô hình trong quản lý, phân bổ, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước thì Viện Khoa học tài nguyên nước có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

  - Cơ chế kinh tế và kinh tế tuần hoàn trong quy hoạch phát triển, khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn nước, chính sách quản lý nguồn nước tổng hợp, quản lý lưu vực sông, phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai, chống suy thoái và cạn kiệt nguồn nước bảo đảm phát triển bền vững;

  - Giá trị tài nguyên nước và định giá giá trị tài nguyên nước, dự báo cung cầu, thị trường nước và rủi ro khan hiếm nước;

  - Mô hình quản lý và chính sách đầu tư, khai khác sử dụng nguồn nước.

   
  187 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận