Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu có nhiệm vụ và quyền hạn gì?

Chủ đề   RSS   
 • #607766 27/12/2023

  camnhungtng
  Top 500


  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:15/12/2022
  Tổng số bài viết (238)
  Số điểm: 1907
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 20 lần


  Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu có nhiệm vụ và quyền hạn gì?

  Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng nghiên cứu cơ bản, phát triển công nghệ về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu; đào tạo trình độ tiến sĩ về các ngành được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Vậy Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu có các nhiệm vụ và quyền hạn nào?

  1. Nhiệm vụ và quyền hạn của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

  Theo Điều 2 Quyết định 3839/QĐ-BTNMT năm 2023, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

  - Xây dựng, trình Bộ trưởng phê duyệt Chiến lược phát triển Viện, kế hoạch nghiên cứu, phát triển công nghệ dài hạn, trung hạn, hằng năm về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

  - Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng chính sách, pháp luật, các tiêu chuẩn Việt Nam, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu.

  - Nghiên cứu, thực nghiệm và phát triển công nghệ phục vụ quy hoạch phát triển, tự động hóa mạng lưới quan trắc khí tượng thủy văn và giám sát biến đổi khí hậu và tác động vào thời tiết.

  - Nghiên cứu khoa học về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu: (1) Tài nguyên và phân vùng khí hậu, cực đoan và rủi ro khí hậu, khí hậu ứng dụng và khung dịch vụ khí hậu; khí tượng nhiệt đới, gió mùa, ENSO (El Nino/La Nina và Dao động Nam), khí tượng nông nghiệp, dự báo khí hậu, khí hậu nông nghiệp, thời tiết và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm. (2) Thủy văn và các thiên tai liên quan đến nước; thủy văn ứng dụng, sinh thái, đô thị, đảo nhỏ, hồ chứa; dự báo thủy văn, cảnh báo, phân vùng rủi ro và tác động của lũ, lũ quét, ngập lụt và các thiên tai liên quan đến nước. (3) Khí tượng thủy văn biển, tương tác biển - khí quyển, dự báo và cảnh báo khí tượng thủy văn biển, thiên tai có nguồn gốc từ biển. (4) Dao động khí hậu và biến đổi khí hậu, kịch bản biến đổi khí hậu; đánh giá khí hậu; tác động của biến đổi khí hậu và thích ứng với biến đổi khí hậu; giảm nhẹ và kiểm soát phát thải khí nhà kính; khía cạnh kinh tế - xã hội của biến đổi khí hậu, thị trường các-bon; lồng ghép biến đổi khí hậu vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển. (5) Môi trường không khí và nước; sức khỏe môi trường; công nghệ môi trường; đánh giá tác động và rủi ro môi trường. (6) Ứng dụng công nghệ viễn thám và hệ thống thông tin địa lý trong khí tượng thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu.

  - Nghiên cứu phát triển, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu.

  - Thực hiện các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu; chủ trì thực hiện các nhiệm vụ trong Mạng lưới giám sát lắng đọng axít vùng Đông Á (EANET); làm nhiệm vụ đầu mối chuyên môn trong Chương trình thủy văn quốc tế (IHP-UNESCO); tham gia các nhóm công tác của Ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC); tham gia thực hiện Khung toàn cầu về dịch vụ khí hậu (GFCS); tham gia thực hiện đánh giá khí hậu quốc gia theo định kỳ; chủ trì tham gia các hoạt động liên quan đến Hội đồng Tư vấn Khoa học và Công nghệ của Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (SBSTA); tham gia hợp tác về môi trường và biến đổi khí hậu với Hàn Quốc và các đối tác quốc tế khác theo phân công của Bộ trưởng.

  - Đào tạo trình độ tiến sĩ các ngành đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép về khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu và môi trường; tham gia đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ về khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu và môi trường theo phân công của Bộ trưởng.

  - Tham gia thẩm định các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ, đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ về khí tượng thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu theo quy định của pháp luật.

  - Tổ chức và tham gia thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu theo quy định của pháp luật; xuất bản định kỳ Tạp chí Khoa học Biến đổi khí hậu.

  - Cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo, thông báo về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu theo phân công của Bộ trưởng.

  - Phát triển và ứng dụng mô hình, phần mềm, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), internet vạn vật (IoT) về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu.

  - Thực hiện các hoạt động dịch vụ, tư vấn về khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu và môi trường theo quy định của pháp luật.

  - Tổ chức thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Viện theo chương trình, kế hoạch của Bộ và phân công của Bộ trưởng.

  - Quản lý tổ chức, bộ máy, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc của Viện theo phân công của Bộ trưởng và theo quy định của pháp luật.

  - Quản lý tài chính, tài sản; thực hiện trách nhiệm của đơn vị sử dụng ngân sách đối với các đơn vị trực thuộc Viện theo quy định của pháp luật.

  - Thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng phân công.

  2. Cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

  Theo Điều 4 Quyết định 3839/QĐ-BTNMT năm 2023, cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu gồm có:

  - Văn phòng.

  - Phòng Kế hoạch - Tài chính.

  - Phòng Khoa học, Đào tạo, Hợp tác quốc tế và Tạp chí.

  - Phòng Nghiên cứu Công nghệ Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

  - Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (tại Thành phố Hồ Chí Minh).

  - Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng - Khí hậu.

  - Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng nông nghiệp.

  - Trung tâm Nghiên cứu Thủy văn và Hải văn.

  - Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi khí hậu.

  - Trung tâm Nghiên cứu Môi trường.

  Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu và các Trung tâm trực thuộc Viện là các đơn vị hạch toán phụ thuộc, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.

  Như vậy, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu có các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều 2 Quyết định 3839/QĐ-BTNMT ngày 14/12/2023 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

   
  74 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn camnhungtng vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (28/12/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận