Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu có chức năng và cơ cấu tổ chức như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #607697 22/12/2023

  Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu có chức năng và cơ cấu tổ chức như thế nào?

  Để người dân hiểu rõ hơn về Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, một câu hỏi đặt ra là Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu có chức năng và cơ cấu tổ chức như thế nào? Vì vậy, bài viết sau đây sẽ cung cấp một số thông tin liên quan đến vấn đề này.

  Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu có chức năng như thế nào?

  Căn cứ tại Điều 1 Quyết định 3839/QĐ-BTNMT năm 2023 có quy định về vị trí và chức năng như sau:

  - Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, có chức năng nghiên cứu cơ bản, phát triển công nghệ về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu; đào tạo trình độ tiến sĩ về các ngành được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

  - Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu là đơn vị sử dụng ngân sách, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định; có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội; hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

  Như vậy, theo quy định trên thì Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu có chức năng nghiên cứu cơ bản, phát triển công nghệ về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu; đào tạo trình độ tiến sĩ về các ngành được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

  vien-khoa-hoc-khi-tuong-thuy-van-va-bien-doi-khi-hau

  Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu có chức năng và cơ cấu tổ chức như thế nào? (Hình từ Internet) 

  Lãnh đạo Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu gồm những ai?

  Căn cứ tại Điều 3 Quyết định 3839/QĐ-BTNMT năm 2023 có quy định như sau:

  - Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu có Viện trưởng và không quá 03 Phó Viện trưởng.

  - Viện trưởng chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Bộ trưởng về các nhiệm vụ được phân công và toàn bộ hoạt động của Viện; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Viện; ban hành quy chế làm việc và điều hành các hoạt động của Viện.

  - Phó Viện trưởng giúp việc Viện trưởng, chịu trách nhiệm trước Viện trưởng và trước pháp luật về các lĩnh vực công tác được phân công.

  Như vậy, theo quy định trên thì lãnh đạo Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu gồm có Viện trưởng và không quá 03 Phó Viện trưởng.

   

  Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu có cơ cấu tổ chức như thế nào?

  Căn cứ tại Điều 4 Quyết định 3839/QĐ-BTNMT năm 2023 có quy định về cơ cấu tổ chức như sau:

  - Văn phòng.

  - Phòng Kế hoạch - Tài chính.

  - Phòng Khoa học, Đào tạo, Hợp tác quốc tế và Tạp chí.

  - Phòng Nghiên cứu Công nghệ Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

  - Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (tại Thành phố Hồ Chí Minh).

  - Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng - Khí hậu.

  - Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng nông nghiệp.

  - Trung tâm Nghiên cứu Thủy văn và Hải văn.

  - Trung tâm Nghiên cứu Biến đổi khí hậu.

  - Trung tâm Nghiên cứu Môi trường.

  Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu và các Trung tâm trực thuộc Viện là các đơn vị hạch toán phụ thuộc, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.

  Như vậy, theo quy định trên thì Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu có cơ cấu tổ chức như sau: 01 Văn phòng; 03 phòng; 01 phân viện; 05 trung tâm.

  Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu có nhiệm vụ và quyền hạn gì đối với nghiên cứu khoa học về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu?

  Căn cứ tại khoản 4 Điều 2 Quyết định 3839/QĐ-BTNMT năm 2023 có quy định về nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

  - Tài nguyên và phân vùng khí hậu, cực đoan và rủi ro khí hậu, khí hậu ứng dụng và khung dịch vụ khí hậu; khí tượng nhiệt đới, gió mùa, ENSO (El Nino/La Nina và Dao động Nam), khí tượng nông nghiệp, dự báo khí hậu, khí hậu nông nghiệp, thời tiết và các hiện tượng thời tiết nguy hiểm.

  - Thủy văn và các thiên tai liên quan đến nước; thủy văn ứng dụng, sinh thái, đô thị, đảo nhỏ, hồ chứa; dự báo thủy văn, cảnh báo, phân vùng rủi ro và tác động của lũ, lũ quét, ngập lụt và các thiên tai liên quan đến nước;

  - Khí tượng thủy văn biển, tương tác biển - khí quyển, dự báo và cảnh báo khí tượng thủy văn biển, thiên tai có nguồn gốc từ biển;

  - Dao động khí hậu và biến đổi khí hậu, kịch bản biến đổi khí hậu; đánh giá khí hậu; tác động của biến đổi khí hậu và thích ứng với biến đổi khí hậu; giảm nhẹ và kiểm soát phát thải khí nhà kính; khía cạnh kinh tế - xã hội của biến đổi khí hậu, thị trường các-bon; lồng ghép biến đổi khí hậu vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển;

  - Môi trường không khí và nước; sức khỏe môi trường; công nghệ môi trường; đánh giá tác động và rủi ro môi trường;

  - Ứng dụng công nghệ viễn thám và hệ thống thông tin địa lý trong khí tượng thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu.

  Như vậy, theo quy định trên thì đối với nghiên cứu khoa học về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu thì Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu có nhiệm vụ và quyền hạn được quy định như trên.

   
  81 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận