Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam giảm 04 đơn vị trong cơ cấu tổ chức

Chủ đề   RSS   
 • #596176 29/12/2022

  xuanuyenle
  Top 50
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (1846)
  Số điểm: 64300
  Cảm ơn: 46
  Được cảm ơn 1375 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam giảm 04 đơn vị trong cơ cấu tổ chức

  Ngày 28/12/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 108/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

  Theo đó, tại Điều 3 Nghị định 108/2022/NĐ-CP quy định về cơ cấu tổ chức của Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

  1. Ban Tổ chức - Cán bộ.

  2. Ban Kế hoạch - Tài chính.

  3. Ban Quản lý Khoa học.

  4. Ban Hợp tác quốc tế.

  5. Văn phòng.

  6. Viện Triết học.

  7. Viện Nhà nước và Pháp luật.

  8. Viện Kinh tế Việt Nam.

  9. Viện Xã hội học.

  10. Viện Nghiên cứu Văn hóa.

  11. Viện Nghiên cứu Con người.

  12. Viện Tâm lý học.

  13. Viện Sử học.

  14. Viện Văn học.

  15. Viện Ngôn ngữ học.

  vien-han-lam-khoa-hoc-xa-hoi-viet-nam

  16. Viện Nghiên cứu Hán - Nôm.

  17. Viện Dân tộc học.

  18. Viện Khảo cổ học.

  19. Viện Nghiên cứu Tôn giáo.

  20. Viện Địa lý nhân văn.

  21. Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới.

  22. Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ.

  23. Viện Khoa học xã hội vùng Trung Bộ.

  24. Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên.

  25. Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng.

  26. Viện Kinh tế và Chính trị thế giới.

  27. Viện Nghiên cứu Trung Quốc.

  28. Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á.

  29. Viện Nghiên cứu Đông Nam Á.

  30. Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và Châu Phi.

  31. Viện Nghiên cứu Châu Âu.

  32. Viện Nghiên cứu Châu Mỹ.

  33. Viện Thông tin Khoa học xã hội.

  34. Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin.

  35. Học viện Khoa học xã hội.

  36. Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

  37. Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam.

  38. Nhà xuất bản Khoa học xã hội.

  Trong đó giảm đi 4 đơn vị, cụ thể: không còn Viện Nghiên cứu Kinh thành, Trung tâm Phân tích và Dự báo, Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam, Trung tâm Phân tích và Dự báo.

  Các đơn vị quy định từ khoản 1 đến khoản 5 Điều 3 là các đơn vị chuyên môn giúp việc cho Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Văn phòng được tổ chức 10 phòng.

  Các đơn vị quy định từ khoản 6 đến khoản 34 Điều 3 là các tổ chức khoa học và công nghệ công lập.

  Các đơn vị quy định từ khoản 35 đến khoản 38 Điều 3  là các đơn vị sự nghiệp công lập khác.

  Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc.

  Xem chi tiết tại Nghị định 108/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2023 và thay thế Nghị định 99/2017/NĐ-CP.

   
  125 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận