Viên chức xin thôi việc được hưởng những chế độ gì?

Chủ đề   RSS   
 • #586140 27/06/2022

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1922)
  Số điểm: 13429
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 301 lần


  Viên chức xin thôi việc được hưởng những chế độ gì?

  Tại Điều 57 Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức:

  "Điều 57. Giải quyết thôi việc đối với viên chức

  1. Viên chức được giải quyết thôi việc trong các trường hợp sau:

  a) Viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định tại khoản 4, khoản 5 và khoản 6 Điều 29 Luật Viên chức;

  b) Đơn vị sự nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức khi có một trong các trường hợp quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 Điều 29 Luật Viên chức và khoản 4 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

  c) Đơn vị sự nghiệp công lập không ký tiếp hợp đồng làm việc với viên chức khi kết thúc hợp đồng làm việc xác định thời hạn.

  2. Viên chức chưa được giải quyết thôi việc nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

  a) Đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử;

  b) Chưa làm việc đủ thời gian cam kết với đơn vị sự nghiệp công lập khi được cử đi đào tạo;

  c) Chưa hoàn thành việc thanh toán các khoản tiền, tài sản thuộc trách nhiệm của viên chức đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

  d) Do yêu cầu công tác và chưa bố trí được người thay thế."

  Lưu ý, chỉ giải quyết chế độ thôi việc theo quy định trên. Trong trường hợp thuộc trường hợp thôi việc nhưng rơi vào một số trường hợp theo Khoản 2 Điều 57 nêu trên thì chưa được giải quyết thôi việc.

  Khi viên chức thôi việc thì có thể được hưởng chế độ là trợ cấp thôi việc và trợ cấp thất nghiệp nếu đảm bảo các điều kiện hưởng.

  Về trợ cấp thôi việc: Tại Điều 58 Nghị định 115 có nêu:

  "Điều 58. Trợ cấp thôi việc đối với viên chức thôi việc

  1. Đối với thời gian công tác của viên chức từ ngày 31 tháng 12 năm 2008 trở về trước được tính như sau:

  a) Cứ mỗi năm làm việc được tính bằng 1/2 tháng lương hiện hưởng, gồm: Mức lương theo chức danh nghề nghiệp, phụ cấp chức vụ quản lý, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có);

  b) Mức trợ cấp thấp nhất bằng 01 tháng lương hiện hưởng;

  c) Trường hợp viên chức được tuyển dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2003, thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian làm việc (cộng dồn) kể từ khi viên chức có quyết định tuyển dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2008;

  d) Trường hợp viên chức được tuyển dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2003 trở về sau, thời gian làm việc được tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian làm việc theo hợp đồng làm việc (cộng dồn) kể từ khi viên chức có quyết định tuyển dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2008.

  2. Đối với thời gian công tác của viên chức từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 đến nay được thực hiện theo quy định của pháp luật về trợ cấp thất nghiệp."

  Theo đó, chỉ chi trả trợ cấp thôi việc đối với viên chức có thời gian làm việc từ ngày 31 tháng 12 năm 2008 trở về trước. Còn từ ngày 01/01/2009 thì sẽ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định của Luật Việc làm 2013 nếu đủ điều kiện quy định tại ĐIều 49:

  "Điều 49. Điều kiện hưởng

  Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

  1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

  a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

  b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

  2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

  3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

  4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

  a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

  b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

  c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

  d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

  đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

  e) Chết."

   

   
  401 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn linhtrang123456 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (28/06/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #586562   28/06/2022

  Viên chức xin thôi việc được hưởng những chế độ gì?

  Cảm ơn thông tin hữu ích mà bạn vừa cung cấp thông qua bài viết. Hiện nay, các chế độ đối với viên chức đang thu hút nhiều sự quan tâm, theo dõi, chú ý từ nhiều người. Thông qua bài viết đã hiểu rõ hơn được các chính sách, chế đội đối với viên chức khi thôi việc. Rất mong có thêm nhiều bài viết hay từ bạn.
   
  Báo quản trị |