Viên chức xin chuyển công tác từ bảo tàng sang trường học được không?

Chủ đề   RSS   
 • #555282 21/08/2020

  hanquangthoai

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/08/2020
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 35
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Viên chức xin chuyển công tác từ bảo tàng sang trường học được không?

  Luật sư cho em hỏi: em học bên sư phạm mà em thi đậu viên chức ở bảo tàng và làm được 1 tháng rồi nhưng có 1 trường thcs đồng ý để nhận em vào dạy.

  Nếu em muốn đi dạy xin chuyển công tác có đc ko Luật sư.

   
  657 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hanquangthoai vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (22/08/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #556636   31/08/2020

  chaugiang9897
  chaugiang9897
  Top 200
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (386)
  Số điểm: 2516
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 54 lần


  Căn cứ tại khoản 4 Điều 28 Luật Viên chức 2010 về việc thay đổi nội dung, ký kết tiếp, tạm hoãn và chấm dứt hợp đồng làm việc như sau: “4. Khi viên chức chuyển công tác đến cơ quan, tổ chức, đơn vị khác thì chấm dứt hợp đồng làm việc và được giải quyết các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật”.

  Ngoài ra, tại Điều 14 Thông tư 15/2012/TT-BNV quy định cụ thể về việc chấm dứt hợp đồng làm việc trong trường hợp viên chức chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác:

   “1. Khi viên chức chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì phải chấm dứt hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp công lập đang làm việc. 

  2. Việc chấm dứt hợp đồng làm việc phải được thể hiện bằng văn bản có xác nhận của viên chức và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền ký kết hợp đồng làm việc. Văn bản chấm dứt hợp đồng làm việc được lập thành hai bản, mỗi bên giữ một bản”.

  Với trường hợp muốn xin chuyển công tác về đơn vị mới thì chị phải chấm dứt hợp đồng làm việc với đơn vị mà chị đang công tác. Việc chấm dứt hợp đồng làm việc phải được thể hiện bằng văn bản có xác nhận của viên chức và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền ký kết hợp đồng làm việc. 

   
  Báo quản trị |  
 • #556879   31/08/2020

  Quy định  tại Thông tư 15//2012/TT-BNV mà bạn dẫn đã được sửa đổi tại Khoản 4 Điều 3 Thông tư 03/2019/TT-BNV như sau:

  “4. Khoản 1 Điều 14 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  "Điều 14. Chấm dứt hợp đồng làm việc trong trường hợp viên chức chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác


  1. Khi viên chức chuyển đến cơ quan, đơn vị khác thì phải chấm dứt hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp đang làm việc và được giải quyết các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật. Trường hợp viên chức được cấp có thẩm quyền đồng ý chuyển đến đơn vị sự nghiệp công lập khác thì không thực hiện việc tuyển dụng mới và không giải quyết chế độ thôi việc."

  Theo đó thì hiện không bắt buộc phải chấm dứt hợp đồng làm việc hiện tại nữa bạn nhé. Trường hợp này cần tham khảo ý kiến thủ trưởng cơ quan của bạn xem có đồng ý hay không để làm theo quy định này.

   

   
  Báo quản trị |