Viên chức sinh con thứ ba trở lên đều bị xử lý kỷ luật?

Chủ đề   RSS   
 • #601992 21/04/2023

  Viên chức sinh con thứ ba trở lên đều bị xử lý kỷ luật?

  Hiện nay, đối với viên chức quản lý và cả viên chức không giữ chức vụ quản lý có bị xử lý kỷ luật theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP khi sinh con thứ ba trở lên hay là không?

   

  1. Các hình thức kỷ luật đối với viên chức:

  Theo quy định tại Điều 15 Nghị định 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức quy định như sau:

  - Các hình thức kỷ luật đối với viên chức áp dụng đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý bao gồm:

  + Khiển trách

  + Cảnh cáo

  + Buộc thôi việc

  - Các hình thức kỷ luật đối với viên chức áp dụng đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý bao gồm:

  + Khiển trách.

  + Cảnh cáo.

  + Cách chức.

  + Buộc thôi việc.

  - Viên chức nói chung bị kỷ luật bằng một trong các hình thức trên còn có thể bị hạn chế thực hiện hoạt động nghề nghiệp theo quy định của pháp luật có liên quan.

  => Theo đó, cả viên chức và viên chức quản lý đều có hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, buộc thôi việc; riêng viên chức quản lý có thêm hình thức kỷ luật cách chức.

  2. Quy định về chính sách dân số hiện nay

  Theo quy định tại Điều 1 Pháp lệnh sửa đổi điều 10 Pháp lệnh dân số năm 2008 quy định về quyền và nghĩa vụ của mỗi cặp vợ chồng, cá nhân trong việc thực hiện cuộc vận động dân số và kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản:

  - Quyết định thời gian và khoảng cách sinh con;

  - Sinh một hoặc hai con, trừ trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định;

  - Bảo vệ sức khỏe, thực hiện các biện pháp phòng ngừa bệnh nhiễm khuẩn đường sinh sản, bệnh lây truyền qua đường tình dục, HIV/AIDS và thực hiện các nghĩa vụ khác liên quan đến sức khỏe sinh sản.

  => Theo đó, đối với số lượng con thì chính sách dân số hiện nay vẫn là sinh một hoặc hai con nhưng trừ các trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định.

  Các trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định hiện nay tại Điều 2 Nghị định 20/2010/NĐ-CP và được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Nghị định 18/2011/NĐ-CP về những trường hợp không vi phạm quy định sinh một hoặc hai con cụ thể như sau:

  - Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

  - Cặp vợ chồng sinh con lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên.

  - Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên.

  - Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi.

  - Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.

  - Phụ nữ chưa kết hôn sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh.

  3. Viên chức quản lý và viên chức không giữ chức vụ quản lý sinh con thứ ba trở lên đều bị xử lý kỷ luật?

  Theo Khoản 9 Điều 16, Điều 17, 18, 19 Nghị định 112/2020/NĐ-CP thì:

  - Tại Khoản 9 Điều 16 quy định áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách đối với viên chức vi phạm quy định của pháp luật về: phòng, chống bạo lực gia đình; dân số, hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; an sinh xã hội; quy định khác của pháp luật liên quan đến cán bộ, công chức

  - Tại Điều 17 quy định áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với viên chức có hành vi vi phạm thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  + Đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách về hành vi vi phạm quy định tại Điều 16 mà tái phạm;

  + Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 16;...

  - Tại Điều 18 quy định áp dụng hình thức kỷ luật cách chức đối với viên chức quản lý thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  + Đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo theo quy định tại Điều 17 mà tái phạm;

  + Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả rất nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 16; […]

  - Tại Điều 19 quy định áp dụng hình thức kỷ luật buộc thôi việc đối với viên chức có hành vi vi phạm thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  + Đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với viên chức quản lý hoặc cảnh cáo đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý mà tái phạm;

  + Có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 16;

  + Viên chức quản lý có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 17;...

  => Theo đó, viên chức, viên chức quản lý vẫn bị xử phạt kỷ luật đối với trường hợp sinh con thứ ba trở lên, chỉ trừ những trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định là không vi phạm theo quy định tại Điều 2 Nghị định 20/2010/NĐ-CP và được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Nghị định 18/2011/NĐ-CP như đã nêu ở mục 2 thì mới không bị xử lý kỷ luật. Việc áp dụng hình thức kỷ luật nào sẽ tùy vào mức độ vi phạm mà áp dụng hình thức kỷ luật tương ứng.

   
  2246 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận