Viên chức quản lý được xem xét bổ nhiệm lại khi nào?

Chủ đề   RSS   
 • #595269 06/12/2022

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2003 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Viên chức quản lý được xem xét bổ nhiệm lại khi nào?

  Viên chức giữ chức vụ quản lý là một chức vụ lãnh đạo quan trọng trong đơn vị sự nghiệp công lập và được bổ nhiệm theo tiêu chuẩn. Vậy, trường hợp viên chức đã hết thời hạn thì có đương nhiên miễn nhiệm hay được xem xét bổ nhiệm lại?
   
  vien-chuc-quan-ly-duoc-bo-xem-xet-bo-nhiem-lai-khi-nao
   
  1. Thời điểm viên chức quản lý được bổ nhiệm lại
   
  Sau khoảng thời gian giữ chức vụ lãnh đạo và hoàn thành nhiệm kỳ theo quy định pháp luật thì viên chức sẽ được xem xét bổ nhiệm lại theo Điều 49 Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về thời điểm, thời hạn và nguyên tắc thực hiện bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý như sau:
   
  (1) Căn cứ bổ nhiệm lại
   
  Viên chức quản lý khi hết thời hạn sẽ được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm phải tiến hành quy trình xem xét bổ nhiệm lại hoặc kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý. 
   
  Trường hợp chưa thực hiện quy trình bổ nhiệm lại hoặc kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý thì phải có văn bản thông báo để đơn vị và viên chức biết.
   
  (2) Tính tuổi nghỉ hưu
   
  Tuổi nghỉ hưu còn dưới 05 năm công tác mà được bổ nhiệm lại thì thời hạn bổ nhiệm được tính đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.
   
  Trường hợp tuổi nghỉ hưu còn dưới 02 năm công tác, nếu đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý cho đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.
   
  (3) Thời gian ra quyết định bổ nhiệm lại
   
  Quyết định bổ nhiệm lại hoặc quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý phải được ban hành trước ngày hết thời hạn bổ nhiệm ít nhất 01 ngày làm việc.
   
  (4) Hết thời hạn mà chưa có quyết định bổ nhiệm lại
   
  Trường hợp viên chức quản lý khi hết thời hạn bổ nhiệm mà chưa có quyết định bổ nhiệm lại hoặc kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thì không được thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền của chức vụ quản lý hiện giữ.
   
  Việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền của chức vụ quản lý đó do cơ quan, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm xem xét, quyết định.
   
  (5) Trường hợp chưa thực hiện bổ nhiệm lại
   
  Các trường hợp chưa thực hiện quy trình bổ nhiệm lại hoặc kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý:
   
  - Viên chức quản lý đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử.
   
  - Viên chức quản lý đang trong thời gian được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cử đi học tập, công tác ở nước ngoài 03 tháng trở lên.
   
  - Viên chức quản lý đang trong thời gian điều trị nội trú từ 03 tháng trở lên tại các cơ sở y tế hoặc đang trong thời gian nghỉ chế độ thai sản.
   
  2. Tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm lại
   
  Để được xem xét bổ nhiệm lại viên chức giữ chức vụ lãnh đạo Viên chức phải đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm lại theo Điều 50 Nghị định 115/2020/NĐ-CP như sau:
   
  - Khi đã hoàn thành nhiệm vụ trong thời hạn giữ chức vụ quản lý.
   
  - Đáp ứng tiêu chuẩn chức danh quản lý theo quy định của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tại thời điểm bổ nhiệm lại.
   
  - Trường hợp đơn vị thiếu hoặc chưa tìm được người bổ nhiệm vào vị trí làm viên chức quản lý.
   
  - Viên chức giữ chức vụ quản lý phải đủ sức khỏe và còn đủ tuổi để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao.
   
  - Không thuộc các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.
   
  Như vậy, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đã hết thời hạn nhiệm kỳ thực hiện giữ chức vụ đó hoàn toàn được xem xét để bổ nhiệm lại nếu đáp ứng đầy đủ các quy định nêu trên và đặc biệt đơn vị phải có nhu cầu bổ nhiệm lại.
   
  225 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (06/12/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #595289   07/12/2022

  chaann
  chaann
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:08/06/2022
  Tổng số bài viết (404)
  Số điểm: 3485
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 50 lần


  Viên chức quản lý được xem xét bổ nhiệm lại khi nào?

  Cảm ơn những chia sẻ hữu ích của bạn. Trong trường hợp chưa thực hiện quy trình bổ nhiệm lại hoặc kéo dài thười gian giữ chức vụ quản lý thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm phải có văn bản thông báo để đơn vụ và viên chức biết.

   
  Báo quản trị |