Viên chức không là lãnh đạo sẽ được xây dựng bảng lương mới khi cải cách tiền lương

Chủ đề   RSS   
 • #608234 18/01/2024

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2174)
  Số điểm: 75759
  Cảm ơn: 65
  Được cảm ơn 1610 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Viên chức không là lãnh đạo sẽ được xây dựng bảng lương mới khi cải cách tiền lương

  Dự kiến từ 01/7/2024 khi cải cách tiền lương, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo sẽ được xây dựng 1 bảng lương mới.

  Theo đó, khi thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 thì dự kiến từ năm 2024 sẽ có 5 bảng lương mới dành cho cán bộ, công chức, viên chức, cụ thể:

  - 1 bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo;

  - 1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo.

  - 3 bảng lương đối với lực lượng vũ trang.

  Lưu ý: Bảng lương mới không thấp hơn tiền lương hiện hưởng.

  Ngoài ra, theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 về cải cách chính sách tiền lương sẽ thiết kế cơ cấu tiền lương mới gồm: Lương cơ bản và các khoản phụ cấp. Theo đó lương viên chức khi thực hiện cải cách sẽ được tính dựa theo cơ cấu tiền lương mới như sau:

  Lương = Lương cơ bản (70%) + Phụ cấp (30%)

  Lưu ý: Tiền thưởng sẽ chiếm khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm trong đó không bao gồm phụ cấp (nếu có).

  Trong đó, thưởng là khoản thu nhập sẽ được bổ sung vào tổng quỹ thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức sau khi cải cách tiền lương. Theo đó, quỹ tiền thưởng được bổ sung bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp.

  Đồng thời, Nghị quyết 27-NQ/TW  cũng có đề cập rõ trong nội dung cải cách về các yếu tố cụ thể để thiết kế bảng lương mới trong đó cần xác định:

  Bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới.

  Theo nội dung cải cách tiền lương khu vực công của Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 đã đề cập về việc xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng.

  Cũng theo đó, sẽ xây dựng 1 bảng lương mới viên chức không giữ chức danh lãnh đạo được xây dựng 1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo chức danh nghề nghiệp với nguyên tắc:

  - Cùng mức độ phức tạp công việc thì mức lương như nhau.

  - Điều kiện lao động cao hơn bình thường và ưu đãi nghề thì thực hiện bằng chế độ phụ cấp theo nghề.

  - Sắp xếp lại nhóm ngạch và số bậc trong các ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức, khuyến khích công chức, viên chức nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

  - Việc bổ nhiệm vào ngạch công chức hoặc chức danh nghề nghiệp viên chức phải gắn với vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý công chức, viên chức thực hiện.

  Như vậy, dự kiến đến ngày 01/7/2023, khi cải cách tiền lương, thay vì tiếp tục áp dụng bảng lương dựa theo mức lương cơ sở và hệ số lương như hiện nay, thì sẽ thực hiện cải cách tiền lương, bảng lương mới viên chức không giữ chức danh lãnh đạo sẽ được xây dựng 1 bảng lương dựa trên cơ cấu tiền lương mới với mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể.

   
  213 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  admin (21/02/2024) danusa (19/02/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận