Viên chức được nghỉ không lương tối đa bao nhiêu ngày?

Chủ đề   RSS   
 • #597884 30/01/2023

  maithuan415
  Top 150
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/06/2020
  Tổng số bài viết (561)
  Số điểm: 5031
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 61 lần


  Viên chức được nghỉ không lương tối đa bao nhiêu ngày?

  Theo Khoản 4 Điều 13 Luật Viên chức 2010:
  "Điều 13. Quyền của viên chức về nghỉ ngơi
  1. Được nghỉ hàng năm, nghỉ lễ, nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động. Do yêu cầu công việc, viên chức không sử dụng hoặc sử dụng không hết số ngày nghỉ hàng năm thì được thanh toán một khoản tiền cho những ngày không nghỉ.
  ...
  4. Được nghỉ không hưởng lương trong trường hợp có lý do chính đáng và được sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập."

  Theo Điều 26 Luật bảo hiểm xã hội 2014:
  "Điều 26. Thời gian hưởng chế độ ốm đau
  1. Thời gian tối đa hưởng chế độ ốm đau trong một năm đối với người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d và h khoản 1 Điều 2 của Luật này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần và được quy định như sau:
  a) Làm việc trong điều kiện bình thường thì được hưởng 30 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 40 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 60 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên;
  b) Làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên thì được hưởng 40 ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới 15 năm; 50 ngày nếu đã đóng từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; 70 ngày nếu đã đóng từ đủ 30 năm trở lên.
  2. Người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành thì được hưởng chế độ ốm đau như sau:
  a) Tối đa 180 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần;
  b) Hết thời hạn hưởng chế độ ốm đau quy định tại điểm a khoản này mà vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn nhưng thời gian hưởng tối đa bằng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.
  3. Thời gian hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 2 của Luật này căn cứ vào thời gian điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền."

  Theo như quy định trên, muốn xin nghỉ không hưởng lương một thời gian nếu được sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị thì sẽ được nghỉ không hưởng lương. Về thời gian nghỉ không hưởng lương bao lâu thì phải phụ thuộc vào sự thỏa thuận với người đứng đầu đơn vị.

   
  3197 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #598329   31/01/2023

  Viên chức được nghỉ không lương tối đa bao nhiêu ngày?

  cảm ơn thông tin hữu ích bạn đã chia sẻ. Nghỉ không lương là sự thỏa thuận của viên chức và người đứng đầu đơn vị. Do đó về việc nghỉ không lương và thời gian nghỉ không lương bao lâu phụ thuộc vào sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị và thỏa thuận giữa các bên về vấn đề này chứ luật không quy định cụ thể thời gian nghỉ tối thiểu hay tối đa là bao nhiêu ngày.
   
   
  Báo quản trị |  
 • #598340   31/01/2023

  jellannm
  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1322)
  Số điểm: 10401
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 193 lần


  Viên chức được nghỉ không lương tối đa bao nhiêu ngày?

  Cảm ơn thông tin hữu ích mà bạn đã chia sẻ. Hiện nay không có quy định giới hạn số ngày nghỉ không hưởng lương của viên chức, việc nghỉ bao nhiêu ngày sẽ tùy thuộc vào sự thỏa thuận giữa viên chức và thủ trưởng đơn vị. Tất nhiên, nếu lý do không chính đáng thì thủ trưởng có  quyền từ chối việc xin nghỉ không lương.

   

   
  Báo quản trị |