Viên chức đi học có được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề?

Chủ đề   RSS   
 • #600647 28/03/2023

  nguyenhoaibao12061999
  Top 50
  Cao học

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (1709)
  Số điểm: 57106
  Cảm ơn: 98
  Được cảm ơn 1519 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Viên chức đi học có được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề?

  Để được luân chuyển vị trí công tác hoặc nâng ngạch thì viên chức y tế sẽ được cử đi học đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ để phù hợp với vị trí mới. Vậy trong thời gian viên chức đi học thì có được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề?
   
  vien-chuc-di-hoc-co-duoc-huong-phu-cap-uu-dai-nghe?
   
  1. Trách nhiệm của viên chức khi được cử đi đào tạo
   
  Viên chức khi nhận được quyết định cử đi học thì theo Điều 35 Luật Viên chức 2010 có quy định trách nhiệm và quyền lợi của viên chức trong đào tạo, bồi dưỡng như sau:
   
  Theo đó, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế đào tạo, bồi dưỡng và chịu sự quản lý của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng.
   
  Đồng thời, viên chức được cử tham gia đào tạo, bồi dưỡng được hưởng tiền lương và phụ cấp theo quy định của pháp luật và quy chế của đơn vị sự nghiệp công lập; thời gian đào tạo, bồi dưỡng được tính là thời gian công tác liên tục, được xét nâng lương.
   
  2. Thời gian viên chức y tế không được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề
   
  Theo Điều 3 Thông tư liên tịch 02/TTLT-BYT-BNV-BTC quy định thời gian không được tính hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề y tế bao gồm:
   
  (1) Thời gian đi công tác, làm việc, học tập ở nước ngoài hưởng 40% tiền lương theo quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định 204/2004/NĐ-CP.
   
  (2) Thời gian đi học tập ở trong nước liên tục trên 3 tháng, không trực tiếp làm chuyên môn y tế theo nhiệm vụ được phân công đối với công chức, viên chức.
   
  (3) Thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên.
   
  (4) Thời gian nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.
   
  (5) Thời gian tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác hoặc đình chỉ làm chuyên môn y tế từ 1 tháng trở lên.
   
  (6) Thời gian được cơ quan có thẩm quyền điều động đi công tác, làm việc không trực tiếp làm chuyên môn y tế liên tục từ 1 tháng trở lên.
   
  3. Mức phụ cấp đối với viên chức không hưởng phụ cấp nghề
   
  Căn cứ Điều 4 Thông tư liên tịch 02/TTLT-BYT-BNV-BTC mức phụ cấp đối với viên chức trong thời gian làm việc không thường xuyên không nhận phụ cấp nghề như sau:
   
  - Mức phụ cấp 70% áp dụng đối với công chức, viên chức thường xuyên, trực tiếp làm các công việc quy định tại mục (1).
   
  - Mức phụ cấp 60% áp dụng đối với công chức, viên chức thường xuyên, trực tiếp làm các công việc quy định tại mục (2).
   
  - Mức phụ cấp 50% áp dụng đối với công chức, viên chức thường xuyên, trực tiếp làm các công việc quy định tại mục (3).
   
  - Mức phụ cấp 40% áp dụng đối với công chức, viên chức (kể cả cán bộ chuyên môn y tế của trạm y tế xã, phường, thị trấn) thường xuyên, trực tiếp làm các công việc quy định tại mục (4).
   
  Mức phụ cấp 30% áp dụng đối với công chức, viên chức quy định tại điểm a, Khoản 5, Điều 3 Nghị định 56/2011/NĐ-CP:
   
  - Công chức, viên chức thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế để phục vụ công tác truyền thông giáo dục sức khỏe.
   
  - Công chức, viên chức thường xuyên, trực tiếp thực hiện các công việc chuyên môn y tế về dân số - kế hoạch hóa gia đình.
   
  Công chức, viên chức quản lý, phục vụ không trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các cơ sở, viện, bệnh viện, trung tâm thuộc các chuyên khoa sau: HIV/AIDS, phong, lao, tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y, quy định tại điểm b, Khoản 5, Điều 3 Nghị định 56/2011/NĐ-CP.
   
  Đối với công chức, viên chức không trực tiếp làm chuyên môn y tế; công chức, viên chức y tế làm công tác quản lý, phục vụ tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập, viên chức làm công tác chuyên môn y tế tại cơ quan, đơn vị, trường học thì thủ trưởng đơn vị căn cứ vào đặc thù công việc và nguồn thu để xem xét quyết định áp dụng mức phụ cấp quy định tại Khoản 6 Điều 3 Nghị định 56/2011/NĐ-CP.
   
  Như vậy, nếu viên chức y tế được cử đi học ở trong nước liên tục trên 3 tháng, không trực tiếp làm chuyên môn y tế thì sẽ không được hưởng phụ cấp nghề. Trường hợp ngược lại nếu viên chức y tế đi học dưới 3 tháng thì vẫn được hưởng trợ phụ cấp nghề.
   
  953 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #601061   30/03/2023

  Viên chức đi học có được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề?

  Cảm ơn bài viết hữu ích của bạn. Qua đây mình cũng xin thông tin có liên quan như sau. Phụ cấp ưu đãi nghề là phụ cấp áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm những nghề hoặc công việc có điều kiện lao động cao hơn bình thường, có chính sách ưu đãi của Nhà nước mà chưa được xác định trong mức lương.

   
  Báo quản trị |