Viên chức công tác tại vùng đặc biệt khó khăn có được chi trả học phí đào tạo không?

Chủ đề   RSS   
 • #582956 25/04/2022

  Special29
  Top 100
  Female
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:27/12/2019
  Tổng số bài viết (712)
  Số điểm: 5322
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 111 lần


  Viên chức công tác tại vùng đặc biệt khó khăn có được chi trả học phí đào tạo không?

  Theo Nghị định 101/2017/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư 36/2018/TT-BTC

  Điều 3. Nguyên tắc sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC:

  1. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCC được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng thường xuyên hàng năm cho CBCC thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị (bao gồm đào tạo, bồi dưỡng trực tiếp tại cơ sở và cử đi đào tạo, bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo khác) các nội dung: Lý luận chính trị; kiến thức quốc phòng, an ninh; kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước; kiến thức quản lý chuyên ngành, chuyên môn, nghiệp vụ; đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; kiến thức hội nhập quốc tế; tiếng dân tộc, tin học, ngoại ngữ;

  2. Căn cứ đối tượng, điều kiện cử CBCC đi đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học, đào tạo sau đại học theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; căn cứ nguồn kinh phí đào tạo, bồi dưỡng được phân bổ và các nguồn kinh phí khác, các cơ quan, đơn vị quyết định việc hỗ trợ một phần chi phí (học phí, mua giáo trình) cho đối tượng CBCC được cấp có thẩm quyền có quyết định cử đi đào tạo;

  ...

   

  Điều 4. Nội dung chi đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức:

  1. Chi đào tạo CBCC, viên chức trong nước:

  a) Chi phí dịch vụ đào tạo, chi phí triển khai nhiệm vụ nghiên cứu và các chi phí (bắt buộc) khác (nếu có) liên quan đến khóa đào tạo phải trả cho các cơ sở đào tạo ở trong nước.

  b) Hỗ trợ kinh phí mua tài liệu học tập bắt buộc;

  c) Hỗ trợ một phần tiền ăn trong thời gian đi học tập trung;

  d) Hỗ trợ chi phí đi lại từ cơ quan đến nơi học tập (một lượt đi và về; nghỉ lễ; nghỉ tết); chi thanh toán tiền thuê chỗ nghỉ cho cán bộ, công chức, viên chức trong những ngày đi tập trung học tại cơ sở đào tạo (trong trường hợp cơ sở đào tạo và đơn vị tổ chức đào tạo xác nhận không bố trí được chỗ nghỉ).;

  đ) Cán bộ, công chức, viên chức là nữ, là người dân tộc thiểu số được cử đi đào tạo được hưởng các chính sách, chế độ theo quy định của pháp luật về bình đẳng giới và công tác dân tộc.

  ...

  Điều 5. Mức chi đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức:

  1. Mức chi đào tạo CBCC trong nước:

  a) Kinh phí đào tạo CBCC ở trong nước được bố trí trong dự toán hàng năm của cơ quan, đơn vị quản lý CBCC và được sử dụng để chi cho các nội dung sau:

  - Chi phí dịch vụ đào tạo và các khoản chi phí bắt buộc phải trả cho các cơ sở đào tạo: Theo hoá đơn của cơ sở đào tạo nơi CBCC được cử đi đào tạo hoặc theo hợp đồng cụ thể do cấp có thẩm quyền ký kết;

  - Chi hỗ trợ kinh phí mua tài liệu học tập bắt buộc: Căn cứ khả năng ngân sách được giao, căn cứ vào chứng từ, hóa đơn hợp pháp thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định mức chi hỗ trợ kinh phí mua tài liệu học tập bắt buộc cho đối tượng được cử đi đào tạo cho phù hợp.

   ....

   Như vậy, cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo theo kế hoạch của cơ quan, đơn vị, đúng theo quy định tại Nghị định 101/2017/NĐ-CP thì được chi trả chi phí đào tạo theo quy định hướng dẫn trên.

   

   
  396 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #583173   29/04/2022

  Viên chức công tác tại vùng đặc biệt khó khăn có được chi trả học phí đào tạo không?

  Cảm ơn chia sẻ của bạn, tuy nhiên hiện nay Chính phủ vừa ban hành Nghị định 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

   
  Báo quản trị |  
 • #584982   31/05/2022

  Viên chức công tác tại vùng đặc biệt khó khăn có được chi trả học phí đào tạo không?

  Cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích từ bài viết của bạn. Đây là một chính sách vô cùng thiết hực từ Đảng và nhà nước. Viên chức làm việc tai vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn luôn chịu nhiều khó khăn vất vả. Cần nhiều thêm những chính sách hỗ trợ đối tượng này.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #584986   31/05/2022

  Viên chức công tác tại vùng đặc biệt khó khăn có được chi trả học phí đào tạo không?

  Cảm ơn thông tin hữu ích của bạn. Viên chức lương khá thấp và công tác tại vùng đặc biệt khó khăn nên rất cần những hỗ trợ từ các chính sách của Đảng và nhà nước.

   
  Báo quản trị |  
 • #585004   31/05/2022

  Viên chức công tác tại vùng đặc biệt khó khăn có được chi trả học phí đào tạo không?

  Cám ơn bài viết của bạn! Thông qua bài viết của bạn, người đọc nắm bắt rõ được quyền lợi của mình, đặc biệt là vùng đặc biệt khó khăn. Viên chức được cử đi đào tạo theo kế hoạch của cơ quan, đơn vị, đúng thì được chi trả chi phí đào tạo theo quy định hướng dẫn trên.

   
  Báo quản trị |  
 • #586576   28/06/2022

  Viên chức công tác tại vùng đặc biệt khó khăn có được chi trả học phí đào tạo không?

  Cảm ơn các thông tin hữu ích của bạn. Đối với chính sách trên thì vô cùng hợp lý. Đối với trường hợp công tác tại các khu vực đặc biệt, có kinh tế khó khăn thì sẽ gặp rất nhiều vấn đề. Việc hỗ trợ chi phí sẽ giúp người công tác yên tâm công tác, có động lực làm việc hiệu quả hơn.

   

   
  Báo quản trị |