Viên chức có làm luật sư không?

Chủ đề   RSS   
 • #601132 31/03/2023

  lvkhngoc
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (418)
  Số điểm: 3659
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 74 lần


  Viên chức có làm luật sư không?

  Tại Điều 17 Luật luật sư 2006 được sửa đổi bởi Khoản 8 Điều 1 Luật Luật sư sửa đổi 2012 quy định:
   
  Điều 1.
   
  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư:
   
   
  8. Điều 17 được sửa đổi, bổ sung như sau:
   
  “Điều 17. Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư
   
  4. Người thuộc một trong những trường hợp sau đây thì không được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư:
   
  a) Không đủ tiêu chuẩn luật sư quy định tại Điều 10 của Luật này;
   
  b) Đang là cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;
   
   
  => Căn cứ quy định trên, những người đang là cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân thì sẽ không được làm luật sư.
   
  Như vậy, viên chức không được làm luật sư. Trường hợp viên chức thôi việc hoặc về hưu thì có thể được làm luật sư.
   
   
  191 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận