Viên chức bị tạm giam, tạm giữ thì hưởng hương, đóng BHXH như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #595786 26/12/2022

  Viên chức bị tạm giam, tạm giữ thì hưởng hương, đóng BHXH như thế nào?

  1. Viên chức bị tạm giữ, tạm giam thì được hưởng chế độ, chính sách như thế nào?

  Theo Điều 41 Nghị định 112/2020/NĐ-CP quy định về chế độ, chính sách đối với trường hợp đang trong thời gian bị tạm giữ, tạm giam, tạm đình chỉ công tác hoặc tạm đình chỉ chức vụ như sau:

  - Cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian bị tạm giữ, tạm giam, tạm đình chỉ công tác hoặc tạm đình chỉ chức vụ mà chưa bị xử lý kỷ luật thì áp dụng theo chế độ quy định như sau:

  Trong thời gian tạm giữ, tạm giam hoặc được cho tại ngoại nhưng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú mà không thể tiếp tục đi làm để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử hoặc tạm đình chỉ công tác mà chưa bị xem xét xử lý kỷ luật thì được hưởng 50% của mức lương hiện hưởng, cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có).

  Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý bị tạm đình chỉ chức vụ thì không được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, quản lý.

  - Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức không bị xử lý kỷ luật hoặc được kết luận là oan, sai thì được truy lĩnh 50% còn lại.

  - Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức bị xử lý kỷ luật hoặc bị Tòa án tuyên là có tội thì không được truy lĩnh 50% còn lại.

  2. Viên chức bị tạm giam, tạm giữ thì hưởng hương, đóng BHXH như thế nào?

  Đối với trường hợp viên chức bị tạm giam, tạm giữ thì việc hưởng lương, đóng BHXH được quy định tại khoản 7 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH 2017, cụ thể:

  - Người lao động mà bị tạm giam, tạm giữ hoặc tạm đình chỉ công tác để điều tra, xem xét kết luận có vi phạm hay không vi phạm pháp luật thì người lao động và đơn vị được tạm dừng đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN nhưng vẫn phải đóng BHYT hằng tháng bằng 4,5% của 50% mức tiền lương tháng mà người lao động được hưởng theo quy định của pháp luật.

  - Sau thời gian tạm giam, tạm giữ hoặc tạm đình chỉ công tác nếu được cơ quan có thẩm quyền xác định bị oan, sai, không vi phạm pháp luật thì thực hiện việc đóng bù BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN trên tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc và truy đóng BHYT trên số tiền lương được truy lĩnh, không tính lãi đối với số tiền truy đóng; trường hợp cơ quan có thẩm quyền xác định người lao động là có tội thì không thực hiện việc đóng bù BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN và không phải truy đóng BHYT cho thời gian bị tạm giam.

  Như vậy, nếu viên chức bị tạm giam, tạm giữ thì bản thân viên chức và đơn vị của người đó sẽ được tạm dừng đóng BHXH. Nếu sau thời gian tạm giam, tạm giữ mà có kết luận của cơ quan có thẩm quyền là oan sai thì sẽ được đóng bù; nếu kết luận của cơ quan có thẩm quyền là có tội thì sẽ không phải đóng bù trong thời gian tạm giam, tạm giữ.

   
  296 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #596556   31/12/2022

  Viên chức bị tạm giam, tạm giữ thì hưởng hương, đóng BHXH như thế nào?

  cảm ơn thông tin hữu ích bạn đã chia sẻ. Khi chưa có kết luận của cơ qan có thẩm quyền là có tội thì trong khi bị tạm giam, tạm giữ, hoặc được cho tại ngoại nhưng áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú mà không thể tiếp tục đi làm để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử hoặc tạm đình chỉ công tác mà chưa bị xem xét xử lý kỷ luật thì được hưởng 50% của mức lương hiện hưởng và các phụ cấp liên quan khác. Khi có kết luận là không có tội thì được truy lĩnh phần còn lại, nếu kết luận có tội thì không được truy lĩnh phần còn lại. Đây là quy định phù hợp vớị cán bộ, công chức, viên chức. ĐỐi với trường hợp người lao động ngoài nhà nước thì khi bị tạm giam được xem là tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người lao động không được hưởng lương và quyền, lợi ích đã giao kết trong hợp đồng lao động, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.

   
  Báo quản trị |  
 • #596572   31/12/2022

  banhquecute
  banhquecute
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:29/05/2022
  Tổng số bài viết (304)
  Số điểm: 2840
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Viên chức bị tạm giam, tạm giữ thì hưởng hương, đóng BHXH như thế nào?

  Tạm giam, tạm giữ là biện pháp ngăn chặn nhằm hạn chế một số quyền của người bị bắt. Thông qua bài viết, có thể thấy là khi mới chỉ bị tạm giam, tạm giữ chưa có kết luận cuối cùng về hành vi vi phạm pháp luật của viên chức, viên chức chưa bị xử lý kỷ luật thì vẫn được hưởng lương và phụ cấp. Sau đó, tùy vào kết luận cuối cùng mà viên chức có thể tiến hành truy lĩnh phần còn lại hoặc không. Cảm ơn những thông tin hữu ích mà tác giả đã chia sẻ.

   
  Báo quản trị |