Viên chức bị kỷ luật khiển trách thì bị kéo dài thời gian xét nâng bậc lương thường xuyên bao lâu?

Chủ đề   RSS   
 • #608635 06/02/2024

  katkumhat
  Top 75
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/08/2020
  Tổng số bài viết (803)
  Số điểm: 5408
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 85 lần


  Viên chức bị kỷ luật khiển trách thì bị kéo dài thời gian xét nâng bậc lương thường xuyên bao lâu?

  Khiển trách có thể nói là hình thức kỷ luật nhẹ nhất đối với cán bộ, công viên chức nhà nước khi có sai phạm đến mức phải bị kỷ luật. Việc kỷ luật này có ra quyết định kỷ luật hẳn hoi theo quy định pháp luật hiện nay. Nhiều người quan tâm là liệu rằng khi viên chức bị kỷ luật khiển trách thì có bị kéo dài thời gian xét nâng bậc lương không? Nếu có thì bao lâu?

  1. Viên chức bị kỷ luật khiển trách thì bị kéo dài thời gian xét nâng bậc lương thường xuyên bao lâu?

  Căn cứ theo khoản 3 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV, được sửa đổi bởi khoản 5 Điều 1 Thông tư 03/2021/TT-BNV có quy định về việc kéo dài thời hạn xét nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động như sau:

  Trong thời gian giữ bậc lương hiện hưởng, nếu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo hoặc quyết định bằng văn bản của cấp có thẩm quyền là không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm hoặc bị kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức thì bị kéo dài thời gian tính nâng bậc lương thường xuyên so với thời gian quy định cụ thể như sau:

  (1) Kéo dài thời gian tính nâng bậc lương thường xuyên 12 tháng đối với các trường hợp:

  - Cán bộ bị kỷ luật cách chức;

  - Công chức bị kỷ luật giáng chức hoặc cách chức;

  - Viên chức và người lao động bị kỷ luật cách chức.

  (2) Kéo dài thời gian tính nâng bậc lương thường xuyên 06 tháng đối với các trường hợp:

  - Cán bộ, công chức và người lao động bị kỷ luật khiển trách hoặc cảnh cáo;

  - Viên chức bị kỷ luật cảnh cáo;

  - Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm; trường hợp trong thời gian giữ bậc có 02 năm không liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao bị kéo dài 06 tháng.

  (3) Kéo dài thời gian tính nâng bậc lương thường xuyên 03 tháng đối với viên chức bị kỷ luật khiển trách.

  Như vậy, đối với viên chức bị kỷ luật khiển trách thì vẫn bị kéo dài thời gian xét nâng bậc lương thường xuyên và thời gian kéo dài là 03 tháng.

  vien-chuc-ky-luat-khien-trach-keo-dai-nang-luong

  2. Hiện nay công chức, viên chức công tác bao lâu thì sẽ được nâng lương một lần?

  Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV có quy định, công chức, viên chức nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch công chức, trong chức danh nghề nghiệp viên chức, chức danh chuyên gia cao cấp và chức danh chuyên môn, nghiệp vụ ngành Tòa án, ngành Kiểm sát hiện giữ, thì được xét nâng một bậc lương thường xuyên khi có đủ điều kiện thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh và đạt đủ tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên theo quy định trong suốt thời gian giữ bậc lương. Trong đó, công chức, viên chức cần đáp ứng điều kiện về thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh cụ thể như sau:

  - Đối với chức danh chuyên gia cao cấp: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong bảng lương chuyên gia cao cấp, thì sau 5 năm (đủ 60 tháng) giữ bậc lương trong bảng lương chuyên gia cao cấp được xét nâng một bậc lương;

  - Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương;

  - Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống và nhân viên thừa hành, phục vụ: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 2 năm (đủ 24 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương.

  Như vậy, tùy vào mỗi ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức hiện giữ như quy định trên mà công chức, viên chức cần đáp ứng điều kiện về thời gian giữ bậc trong ngạch hoặc trong chức danh để có thể được nâng lương thường xuyên.

   
  106 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận