Viên bị xử lý kỷ luật có được bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo không?

Chủ đề   RSS   
 • #584941 31/05/2022

  Viên bị xử lý kỷ luật có được bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo không?

  Viên chức đang trong thời hạn xem xét xử lý kỷ luật với hình thức nhưng đến 01/6 là đến thời gian Bổ nhiệm lại. Vậy đảng viên đó có đủ điều kiện được bổ nhiệm lại không, nếu không thì tính lương người này như thế nào khi không được bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo.
  Đối với trường hợp này thì sẽ căn cứ theo các quy định sau để xác định:

  Căn cứ khoản 2 Điều 53 Luật Viên chức 2010 được sửa đổi bởi Khoản 7 Điều 2 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019:
  "Thời hạn xử lý kỷ luật đối với viên chức là khoảng thời gian từ khi phát hiện hành vi vi phạm của viên chức đến khi có quyết định xử lý kỷ luật của cấp có thẩm quyền."
  Căn cứ khoản 5 Điều 49 Nghị định 115/2020/NĐ-CP:
  "
  5. Các trường hợp chưa thực hiện quy trình bổ nhiệm lại hoặc kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý:

  a) Viên chức quản lý đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử;"
  =>> Như vậy trường hợp viên chức này đang trong thời hạn xử lý kỷ luật thì chưa được thực hiện quy trình bổ nhiệm lại.
  Về xếp lương thì căn cứ Điểm c1, Khoản 2, Mục II Thông tư số 02/2005/TT-BNV:
  "c1) Nếu thôi giữ chức danh lãnh đạo do bị kỷ luật miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức hoặc không được bổ nhiệm lại, thì thôi hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo kể từ ngày quyết định thôi giữ chức danh lãnh đạo có hiệu lực thi hành,"
  =>> Vậy trường hợp không được bổ nhiệm lại thì thôi hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo kể từ ngày quyết định thôi giữ chức danh lãnh đạo có hiệu lực thi hành.
   
  382 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #588979   31/07/2022

  Viên bị xử lý kỷ luật có được bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo không?

  Cảm ơn chia sẻ của tác giả, mình xin bổ sung thêm Theo Điều 10 Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ban hành kèm theo Quyết định 3268/QĐ-BGDĐT năm 2018 quy định điều kiện bổ nhiệm lại như sau:

  - CCVC lãnh đạo, quản lý phải được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên trong thời hạn giữ chức vụ và vẫn đủ tiêu chuẩn chức danh, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.

  - Đơn vị tiếp tục có nhu cầu.

  - Đủ sức khỏe để hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao.

   
  Báo quản trị |