Việc xếp sao cho khách sạn có phải là điều bắt buộc doanh nghiệp phải thực hiện?

Chủ đề   RSS   
 • #519747 31/05/2019

  Việc xếp sao cho khách sạn có phải là điều bắt buộc doanh nghiệp phải thực hiện?

  Việc xếp sao của khách sạn (theo đúng thuật ngữ pháp lý là xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch) không phải là một công việc bắt buộc phải thực hiện.
   
  Xét trên gốc độ quản lý nhà nước thì việc khách sạn đã đăng ký xếp sao và không đăng ký xếp sao được quản lý như nhau bởi cùng kinh doanh ngành, nghề dịch vụ lưu trú du lịch.  Nói một cách khác, mục đích của việc "xếp sao khách sạn" là giúp cho các khách sạn quảng bá hình ảnh của mình, khẳng định tên tuổi khi được đạt "chuẩn" nhằm thu hút càng nhiều khách du lịch càng tốt.
   
  Theo đó, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch nếu muốn xếp sao thì tự nguyện đăng ký xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 1, Điều 50 Luật Du lịch 2017. Trong trường hợp quyết định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch hết thời hạn (quyết định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch có thời hạn 05 năm), tổ chức kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch có nhu cầu đăng ký xếp hạng lại cơ sở lưu trú du lịch hay nói một cách khác là xếp lại sao thì thực hiện theo quy định tại các Khoản 4, 5 và 7 Điều 50 Luật Du lịch 2017.
   
  1002 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn baotoan2703 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/06/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận