Việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất có chấm dứt không nếu cá nhân góp vốn chết?

Chủ đề   RSS   
 • #600372 22/03/2023

  nguyenhuuvi98
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (239)
  Số điểm: 2725
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 47 lần


  Việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất có chấm dứt không nếu cá nhân góp vốn chết?

  Tại khoản 3 Điều 80 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất như sau:

  3. Việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

  a) Hết thời hạn góp vốn bằng quyền sử dụng đất;

  b) Một bên hoặc các bên đề nghị theo thỏa thuận trong hợp đồng góp vốn;

  c) Bị thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai;

  d) Bên góp vốn bằng quyền sử dụng đất trong hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc doanh nghiệp liên doanh bị tuyên bố phá sản, giải thể;

  đ) Cá nhân tham gia hợp đồng góp vốn chết; bị tuyên bố là đã chết; bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự; bị cấm hoạt động trong lĩnh vực hợp tác kinh doanh mà hợp đồng góp vốn phải do cá nhân đó thực hiện;

  e) Pháp nhân tham gia hợp đồng góp vốn bị chấm dứt hoạt động mà hợp đồng góp vốn phải do pháp nhân đó thực hiện.

  Như vậy, trường hợp người góp vốn bằng quyền sử dụng đất chết thì việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất chấm dứt theo quy định của pháp luật.

   

   
  298 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #601508   31/03/2023

  lvkhngoc
  lvkhngoc
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:10/07/2022
  Tổng số bài viết (340)
  Số điểm: 2849
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 68 lần


  Việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất có chấm dứt không nếu cá nhân góp vốn chết?

  Theo đó, sau khi chấm dứt việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất, thì quyền sử dụng đất được xử lý theo Điểm d Khoản 4 Điều 80 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 52 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP : “Trường hợp cá nhân tham gia hợp đồng góp vốn chết thì quyền sử dụng đất đã góp vốn được để thừa kế theo quy định của pháp luật về dân sự”. Như vậy, đối với trường hợp cá nhân góp vốn bằng quyền sử dụng đất chết thì quyền sử dụng đất đã góp vốn được để thừa kế theo quy định của pháp luật về thừa kế.

   
  Báo quản trị |