Việc gắn camera trong phòng giáo viên thì có được không?

Chủ đề   RSS   
 • #568354 27/02/2021

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1547)
  Số điểm: 10399
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 221 lần


  Việc gắn camera trong phòng giáo viên thì có được không?

  Liên quan đến nội dung này tại Điều 32, Điều 38 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

  "Điều 32. Quyền của cá nhân đối với hình ảnh

  2. Việc sử dụng hình ảnh trong trường hợp sau đây không cần có sự đồng ý của người có hình ảnh hoặc người đại diện theo pháp luật của họ:

  a) Hình ảnh được sử dụng vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng;

  b) Hình ảnh được sử dụng từ các hoạt động công cộng, bao gồm hội nghị, hội thảo, hoạt động thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật và hoạt động công cộng khác mà không làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh. 

  Điều 38. Quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình

  1. Đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là bất khả xâm phạm và được pháp luật bảo vệ.

  2. Việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân phải được người đó đồng ý, việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin liên quan đến bí mật gia đình phải được các thành viên gia đình đồng ý, trừ trường hợp luật có quy định khác. 

  => Như vậy về việc ghi hình (gắn camera) hoạt động của cán bộ giáo viên trong trường nhằm mục đích quản lý, phục vụ cho giáo dục thì về nguyên tắc không cấm. Chỉ khi việc gắn camera này nhằm mục đích sử dụng những hình ảnh mang tính chất bí mật, cá nhân một cách trái phép (ví dụ phát tán trên mạng, hoặc nhằm mục đích kinh doanh...) thì mới vi phạm về quyền hình ảnh của cá nhân. 

   

   
  230 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận